NEON 2017: Omstillingsprosesser

21 november 2017 12:00 - 23 november 2017 16:00

Nord universitet, Bodø

NEON-konferansen arrangeres i Bodø fra 21. - 23. november 2017. Tema er: Omstillingsprosesser – smertefulle erfaringer eller kreative muligheter?

om neon-konferansen 2017

NEON står for Nettverk for organisasjonsforskning i Norge.

Årets konferanse skal inspirere og stimulere til refleksjon over dilemmaer, utfordringer og muligheter som kan oppstå i omstillingsprosesser. Offentlige og private virksomheter står i dag overfor omfattende omstillinger som involverer nedbemanning, permittering og oppsigelser. I mange sektorer og næringer er det gjennomført fusjoner og oppkjøp som setter kultur, tillittsrelasjoner og lederkompetanse på prøve.

Også i arbeidslivet skjer det store endringer. Digitalisering og automatisering krever større fleksibilitet og mer ekspertkompetanse, men fører også med seg smertefulle sluttpakker og kostnadskutt som rammer noen arbeidstakere og bransjer mer enn andre. Endringer som ligger utenfor vår kontroll kan oppleves som truende og skape emosjonelle reaksjoner som sinne, skam og sorg. Disse kan gi næring til mistillit og konflikter, men kan også frembringe initiativ og stimulere til endringer som åpner for synergier, vekstmuligheter og innovasjoner.     

Vi inviterer dere til refleksjon over problemstillinger, dilemmaer og muligheter som kan oppstår ved endring og omstillinger. Hvordan legitimeres, styres og gjennomføres omstillingsprosesser i praksis? Aktuelle tema for gruppesesjonene er koblinger mellom kultur og etikk, eller tema som omhandler kreative og løsningsorienterte prosesser, læring, lek og nyskapende samspill. Hva skiller omstillingsledelse fra andre typer lederskap? Er det særegne etiske problemstillinger som oppstår i håndteringen av slike prosesser?

Av tematisk interesse er også spenninger og synergier som kan oppstå når ulike kulturer tvinges til samhandling og skal bygge tillitt. Hvordan finner man kimer til positiv forandring og gode løsninger i tilstander av kaos og forvirring?

Tema som løfter frem estetikk og sanselige dimensjoner av menneskelig erfaring kan også være aktuelle. Vi ønsker særlig å revitalisere opphavsbetydningen av «estetikk» som betyr «sansekunnskap». Her er vi særlig opptatt av hvordan kunstneriske praksiser, lek og kreative prosesser kan bidra til mestring, kompetanse og ferdighetsfølelse i omstillingsprosesser. Hvordan kan organisasjoner nyttiggjøre seg flere former for kunnskap for å utvikle ‘sans for forskjell’ og et mer mangfoldig organisasjonsliv? Og hvordan kan bedre kunnskap om omstillingsprosesser bidra til å gi oss mer realistisk organisasjonskunnskap?

Konferansen inkluderer en phd-dag. Phd-dagen er verken et kurs eller en sesjon, men en dag for alle interesserte phd-studenter, med eget program knyttet til konferanse-temaet.

Tirsdag 21. november: Phd-dag
Onsdag 22. november: Konferanse
Torsdag 23. november: Konferanse

Konferansekomiteen:
Jill Beth Otterlei (hovedansvarlig)
Gry Brandser
Anne Kamilla Lund
Maja Nilssen
Per Harald Rødvei
Anders Örtenblad

Fakultet for samfunnsvitenskap,
Nord universitet

Call for papers NEON 2017.pdf

viktige datoer

Begynnelsen av juni: Registrering/påmelding til konferansen og ph.d.-dagen åpner
14. september: Frist for innsendelse av abstrakter til sesjoner. Sendes til sesjonsansvarlig.
20. oktober: Frist for innsendelse av paper. Sendes til sesjonsansvarlig.

program – ph.d.-dag & konferanse

Ph.d.-dag tirsdag 21. november:

 • 12:00-12:30 Velkommen og introduksjon ved Hege Eggen Børve, Førsteamanuensis & Anders Örtenblad, Professor. Begge ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet
  Presentasjon av deltakerne.
 • 12:30-13:30 Livet som stipendiat. Felles refleksjon og diskusjon. v/ Hege.
 • 13:30-13:45 Pause
 • 13:45-14:45 Om å skrive artikler. Felles refleksjon og diskusjon. v/ Anders.
 • 14:45-15:15 Pause
 • 14:45-15:30 Kappe i en avhandling. Felles refleksjon og diskusjon. v/ Hege & Anders.
 • 16:30-17:30 Forskningsmetode. Felles refleksjon og diskusjon. v/ Ulla Eriksson-Zetterquist Professor, Gothenburg Research Institute, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
 • 18:00 Felles bespisning i Bodø.

1. konferansedag – onsdag 22. november:

 • 09:00-10:00 Registrering/kaffe
 • 10:00-11:00 Key Note Speaker: Ulla Eriksson-Zetterquist
 • 11:00- 13:00 Sesjoner (4 halve timer)
 • 13:00-14:00 Lunsj
 • 14:00-15:30 Sesjoner (3 halve timer)
 • 15:30-16:00 Buss til byen
 • 16:00-16:30 Kaffe/frukt
 • 16:30-18:00 Stormen Litteratursal. Åpent seminar om konferansetemaet
  – Foredrag: «Fra lukkede organisasjoner til åpne samskapingsprosesser» av Professor Jacob Torfing, Professor i politikk og offentlig administrasjon, Roskilde Universitet. Professor II på Nord Universitet.
  – Fortellinger fra praktikere om deres erfaringer med omstilling, innovasjon, og samskaping
  – Debatt om byutvikling gjennom omstilling og innovasjon
  – Oppsummering: «Koblingen mellom samskaping, omstilling og innovasjon» av Eva Sørensen, Professor i offentlig administrasjon og demokrati, Roskilde Universitet. Professor II på Nord universitetet.
 • 19:30 Mingling/aperitif, Scandic Havet, Bodø.
 • 20:00 Middag, Scandic Havet, Bodø.

2. konferansedag – torsdag 23. november:

 • 09:00-09:30 Kaffe
 • 09:30-10:30 Key Note Speaker: Barbara Czarniawska
 • 10:30-12:30 Sesjoner (4 halve timer)
 • 12:30-13:30 Lunsj
 • 13:30-15:00 Sessioner (3 halve timer)
 • 15:00-15:30 Avslutning


key notes


Barbara Czarniawska holds a Research Chair in Management Studies at Gothenburg Research Institute, School of Business, Economics and law at Göteborg University, Sweden. Her internationally renowned research takes a constructionist perspective on organizing, most recently exploring the management of overflows, for example in news agencies. She is interested in methodology, especially in fieldwork techniques and in the application of narratology to organization studies.


Ulla Eriksson-Zetterquist, B.Sc., Ph.D., Docent, is since 2010 professor in organization theory and management at the Gothenburg Research Institute (GRI), School of Business, Economics, and Law, University of Gothenburg. Since 2012 she is the director of GRI. Her research interests concern organizing, especially technology, governance in professional, gender and intersectionality. These themes have been explored in a variety of organizations, both in private and public sector, for instance in multinational corporations, the automotive industry, the public school, and the Swedish Defense Authority. She has published in the field of organization theory and management studies, including journal articles, research monographs, and textbooks.


Eva Sørensen, er professor og vice-directør ved Roskilde Universitet UK, og professor II ved Nord universitet. Forskningsområdene er offentlig administration, styring og forvaltning, og den siste tid særlig omkring samskapelse, governance og nettverk. Hun er en rennomert forsker, skribent og foredragsholder, og er for tiden bla. involvert i prosjektet “Local innovations in Policy and Services”.


Jacob Torfing, professor ved Roskilde Universitet DK, og professor II ved NORD universitet. Torfing har sine forskningsinteresser innenfor lokalpolitikk, demokrati, governance og samskapelse, og er en av de ledende forskere innen innovasjon. Han ledet bl.a. det nylig avsluttede prosjektet «Sikker by gennem måling af samarbejde, innovation og effekt».

ph.d.-dag

Sted: Nord universitet, Bodø
Tid: Tirsdag 21. november, kl 12:00-17:30

Velkommen til alle stipendiater innen organisasjonsforskningsfeltet i Norge.

NEON samler årlig ca. 120 organisasjonsforskere fra hele landet – for å presenter og diskutere forskningen på feltet. Det er en svært viktig møteplass for både nye og erfarne forskere. NEON-konferansen foregår 22. og 23. november 2017 i Bodø.

21. november er viet stipendiater. Vi håper at alle doktorgradsstipendiater med interesse for organisasjonsforskning ønsker å delta for både å få inspirasjon, treffe andre stipendiater, bygge nettverk og ikke minst få innsikt og kunnskap som kan være nyttig i det videre doktorgradsarbeidet.

Vi inviterer til en workshop der vi legger vekt på å bli kjent med ulike sider ved stipendiatlivets mange gleder og utfordringer. Hovedfokuset vil være å skape dialog og erfaringsutveksling inklusiv hyggelig nettverksbygging – noe vi vet er avgjørende for å få et godt liv som stipendiat.

Det blir servert fika i løpet av dagen. På kvelden går vi ut og spiser middag sammen.

Program for stipendiater:

 • 12:00: Velkommen og introduksjon ved Anders og Hege, Nord universitet.
  Presentasjon av deltakerne
 • 12:30-13:30: Livet som stipendiat. Hege. Felles refleksjon og diskusjon.
 • 13:30-13:45: Pause
 • 13:45-14:45: Om å skrive artikler. Anders. Felles refleksjon og diskusjonn
 • 14:45-15:15: Fika
 • 15:15-16:15: Kappe i en avhandling. Hege og Anders. Felles refleksjon og diskusjon.
 • 16:15-16:30: Pause
 • 16:30-17:30: Forskningsmetode. Ulla Eriksson-Zetterquist. Felles refleksjon og diskusjon.
 • 18:00: Felles bespisning i Bodø.

Ansvarlige:
- Professor Anders Ragnar Örtenblad (anders.r.ortenblad@nord.no) og
- Førsteamanuensis Hege Børve (hege.e.borve@nord.no).

Ta gjerne kontakt med dem ved eventuelle spørsmål.

Påmelding:

Påmelding til phd-dagen skjer ved å melde seg på konferansen. Se link under fanen REGISTRERING / PÅMELDING. Ph.d.-dagen er inklusiv i konferanseafgiften for ph.d.-studenter (kr 1500,-). Ønsker du å delta på konferansemiddagen onsdag 22. november velger du Konferanseavgift inkl. middag 22/11 Ph.d.-studenter (kr 2350,-). Etter påmeldingsfristen informeres oppdatert program m.m direkte til alle som har meldt seg på til ph.d.-dagen.


registrering / påmelding

Påmelding NEON 2017. Påmeldingsfrist: 20. september 2017, kl 22:00.

praktisk informasjon

Nærmere informasjon kommer.