Lærer å formidle til barn - uten å snakke

Mennesker kommuniserer ikke bare gjennom ord, men med hele kroppen.

Hvordan kan vi undre oss over en humle eller en øyenstikker?

Lærere for barnehagelærerstudentene vil at studentene skal bli kreative og bevisste. Nettopp for å kommunisere med barn.


- Når man skal arbeide med små barn og forstå barna er det spesielt viktig å være leken og tilstede i øyeblikket. Studentene våre lærer seg å gjøre bruk av de forskjellige nivåene av kommunikasjon som er tilgjengelige. Det må man lære.


Det sier universitetslektor i musikk, Solveig Fretheim. Hun underviser på Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, studiested Nesna.

Uten det verbale språket

Å bli bevisst hvordan man formidler til barn, er en sentral del av den kreative barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet.

 Studentene blir utfordret til å kommunisere gjennom visuelle virkemidler, lyd og bevegelse, snarere enn det verbale språket.


I emnet Kunst, kultur og kreativitet i BLU på Nesna arbeider studentene over flere dager med et praktisk kunstprosjekt som 0-3 åringer fra lokale barnehager inviteres inn i.

Studentene lærer seg å leke og å undre seg gjennom sanselige rom, farger, rare lyder og underlige bevegelser. Prosjektet har som mål å fange disse egenskapene og presentere dem på barnas premisser.

- Studentene våre får rike erfaringer gjennom den skapende prosessen og er ofte både overrasket og overveldet etter møtet med barna. I den kreative arbeidsprosessen blir studentene kjent med fagenes grunnelementer, og de lærer å utnytte estetiske virkemidler, sier Fretheim.

Tillit. - Veiledningen av studentene i "Det ordløse" skaper tillit til prosessen, sier Sofia Lång, universitetslektor (foto: Per Jarl Elle. Foto nederst til venstre og sidetopp: Hilde V. Falch).

«Det ordløse» er et bevissthetsprosjekt for barnehagelærerstudentene ved Nord universitet, Bodø.

- Studentene arbeidet med prosjektet i høstsemesteret. Og til tross for at prosjektet heter «Det ordløse», introduseres først et ord. Det er et ord som er tvetydig, nesten abstrakt, forteller universitetslektor Sofia Lång.

Studentene blir også kjent med abstrakt billedkunst.

- Med utgangspunkt i denne opplevelsen utforskes fargenes og formenes språk i å lage bilder, og studentene blir steg for steg veiledet gjennom prosjektets ulike faser. Dette skaper tillit til selve prosessen, sier Lång.

Tolke andres lyduttrykk

Universitetslektor Rigmor Synnøve Sæther underviser i musikk. Hun mener «Det ordløse» er et viktig prosjekt for barnehagelærerstudentene.

- Musikkundervisningen i prosjektet bygger på noe kunnskap om og erfaring med musikkens ulike elementer. De gir studentene anledningen til å erfare å skape i lyd, og å tolke andres lyduttrykk. Dette er essensielt i alt arbeid med musikk og mennesker, uavhengig av alder, mener jeg. Når vi fjerner muligheten til å bruke ord, trer musikken og lyduttrykkene fram som de nonverbale og abstrakte kunstutrykkene de er.

I prosjektet «Det ordløse» blir studentenes oppfordret til å fokusere på egne indre lydbilder og det å kunne sette sammen lyder til forløp.


- Undervisning i pentaton skala, som er direkte knyttet til barns musikalske utvikling, gir studentene materiale til å skape egne melodier, sier Rigmor Synnøve Sæther.

Dramatisk lek uten ord

Universitetslektor Janne Vik Lossius i Bodø lærer studentene hvordan drama kan brukes i kommunikasjon med barna.

Ordløst. De lærer studentene å kommunisere i kunst, drama og musikk. Fra venstre, Astrid Svendsen, Rigmor Synnøve Sæther, Sofia Lång og Janne Vik Lossius, universitetslektorer ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag (foto: Per Jarl Elle)

- «Det ordløse»  er et tverrfaglig prosjekt  som har  til hensikt at studentene skaper noe nytt i fellesskap med de andre. Det forutsetter at de evner å lytte og bidra aktivt i samspillet, sier Lossius.

Barnas første dramatiske lek foregår uten ord. De bruker kropp og bevegelse for å mime at de er «ei mus», «et tog» eller «ei heks».

- I drama gis studentene kunnskaper og ferdigheter i improvisasjon og mime for at de senere skal kunne møte hvert enkelt barn som medskaper og bidragsyter. For å imøtekomme barna, må studentene lære seg kommunikasjonsformer som går utover det verbale, sier Janne Vik Lossius. 

Informasjon om Barnehagelærer-utdanningen ved Nord universitet 2017-18