Finn fagstoff

Biblioteksøk i Oria I Databaser I E-tidsskrift


Trøndelag:

Databaser (fases snart ut) l Tidligere eksamensoppgaver 


studentoppgaver

Brage Nesna og Brage HiNT hvor en til nå har kunnet finne studentoppgaver fra henholdsvis tidl. HiNe og tidl. HiNT blir for tiden slått sammen med tidl. UiN's institusjonsarkiv BLIX.

Oppgaver fra andre institusjoner:

  • Brage
  • NORA - søk blant masteroppgaver og Ph.D.-avhandlinger fra Norge
  • DART - søk blant masteroppgaver og Ph.D.-avhandlinger fra hele Europa