Finn fagstoff

Biblioteksøk i Oria I Databaser I E-tidsskrift

studentoppgaver

Nord universitet har nå et felles institusjonsarkiv, Brage Nord, hvor du finner både bachelor- og masteroppgaver samt ph.d. avhandlinger.

Nord universitet har frem til 2017 tatt inn bacheloroppgaver og andre typer mindre oppgaver i sine institusjonsarkiv. Fra våren 2017 tas inn bare masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger i Brage Nord.

  • Masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger - klikk deg inn på fakultetet din grad hører under for å finne relevante oppgaver/avhandlinger.
  • Studentarbeid fra tidl. HiNe - her finner du bacheloroppgaver og andre typer mindre oppgaver fra tidl. HiNe
  • Studentarbeid fra tidl. HiNT - her finner du bacheloroppgaver og andre typer mindre oppgaver fra tidl. HiNT
  • Studentarbeid fra tidl. UiN - her finner du bacheloroppgaver og andre typer mindre oppgaver fra tidl. UiN innlevert senest sommeren 2014

Oppgaver fra andre institusjoner:

  • Brage - søk blant bachelor- og masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger fra de norske høgskoler og universiteter som deltar i Bragekonsortiet 
  • NORA - søk blant masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger fra Norge
  • DART - søk blant masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger fra hele Europa