Jente PC bok

Hvordan finne litteratur til en oppgave

Få tips til litteratursøk i forbindelse med oppgaveskriving.

1. SØK OG RESEARCHARBEID TAR OFTE MER TID ENN MAN TROR, MEN ER UMAKEN VERDT. EN GOD OPPGAVE BELYSER OFTE PROBLEMSTILLINGEN PÅ BAKGRUNN AV ET BREDT KILDEMATERIALE. VÆR NYSGJERRIG!

2. BEGYNN MED Å SØKE ETTER RELEVANTE TIDLIGERE SKREVNE OPPGAVER I BRAGE OG NORA.

 • Søk på et emneord.
 • Skumles sammendrag.
 • Se på oppgavestruktur, problemstilling og bruk av kilder og kildehenvisninger.
 • Bruk litteraturlistene i oppgavene aktivt. Noter navn, titler, emneord og stikkord du vil undersøke nærmere. HUSK: Nyere oppgaver har gjerne ganske oppdaterte litteraturlister = Potensielt masse godt nedlagt researcharbeid servert på et sølvfat.
 • Kildekritikk! Bachelor- og masteroppgaver finner sjelden opp kruttet, men belyser ofte problemstillinger godt. Oppsøk derfor kildene fremfor å henvise til selve oppgaven.

3. SØK I ORIA PÅ BOKTITLER, FORFATTERETTERNAVN OG EMNEORD.

Eksempel på emneordsøk:

 • Søk på emneordet "oppgaveskriving”.
 • De fleste treffene leder til litteratur på hyllenr. 808.066.
 • Oppsøk 808.066. Der står all litteratur om oppgaveskriving.
 • Let etter den mest relevante boka på hylla.

4. SØK I DATABASER ETTER VITENSKAPELIGE ARTIKLER:

 • ”Avansert søk” gir alltid flere avgrensningsmuligheter. Avgrensningsmuligheter gir deg mer presise treff. Presise treff = bra!
 • Bruk avgrensningsmulighetene aktivt. Alle databasene gir ulike muligheter.
 • Bruk ”anførselstegn” rundt den eksakte frasen du vil søke på, hvis flere ord.
 • Bruk * på "roten" av et søkeord for å finne ulike ord som starter med dette.

Eksempel:
kropp* gir treff på kroppslig, kroppen, kropper etc.

 • Bruk Ordnett eller Translate for å finne gode engelske søkeord.
 • Kombiner søkeord med AND, OR, og NOT. Eks: economy AND business.
​For å Bruk​Eksempel​
​Finne alle ordeneAND​demens AND kommunikasjon​
​Finne minst et av ordene (NB! lurt å bruke OR når du søker på synonymer)OR​demens OR alzheimers​
​Utelukke et ord​NOTdemens NOT "alkoholisk demens"
 • Bruk parentes for å gruppere søkeord.

Eksempel:
(demens OR alzheimers) AND kommunikasjon 

 • Full text = tilgang til .PDF eller webversjon av artikkelen.
 • Peer reviewed = fagfellevurdert = et vitenskapelig kvalitetsstempel. Dersom en artikkel ikke er peer reviewed betyr det ikke at den nødvendigvis er dårlig. Kildekritikk er en krevende sjanger.
 • Har du funnet en bra artikkel? Forfølg kildene, forfatteren eller selve tidsskriftet. Scopus er en database som gjør dette lett for deg. Klikker du på tidsskrifttittel ved en bra artikkel, kan du søke videre i tidsskriftet. Klikker du på forfatternavn, får du opp andre artikler vedkommende har skrevet. Og klikker du på en kilde i referanselisten, får du opp denne kilden.
 • Vitenskapelige tidsskrifter omhandler ofte snevre emner. Gjør et emneordsøk i det spesifikke tidsskriftet.
 • Har en forfatter skrevet noe spennende er sjansen stor for at han/hun har publisert enda mer i samme gate. Google vedkommende! Finn ut hvem han/hun er og oppsøk vedkommendes universitetsside. Norske forskeres publikasjoner er tilgjengelig på CRIStin.

5. BRUK AVISARTIKLER FRA ATEKST/RETRIEVER TIL Å BELYSE BAKGRUNNSINFORMASJON FOR VALG AV PROBLEMSTILLING, BELYSE AKTUALITETEN ELLER HENVISE TIL ET CASE.