Faglige senter

Nord universitet er medeier i noen utvalgte forskningsselskap, og har flere faglige sentre som er forankret på ulike fakultet. Disse jobber med forskning om nye tema og bygger opp kunnskapsbaser.