Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har en utdanningsprofil med lærerutdanninger og kunst og kulturfag i sentrum. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er det største fakultetet ved Nord universitet, og har ansvaret for et stort tilbud av studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Nord universitet er under omorganisering, og oppdatert informasjon om fakultetet vil bli lagt ut.

Våre studier

Bachelorstudier
Vi har en rekke ulike bachelorstudier som gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i arbeidslivet eller for videre studier.

Masterstudier
Våre masterutdanninger gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i arbeidslivet eller for videre studier.

Årsstudier
I tillegg til våre bachelor- og masterprogram tilbyr vi en rekke årsstudier.

Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis (sammen med Fakultet for sykepleie og helsevitenskap).
Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.).

Forskning

Forskningen ved fakultetet er relatert til lærerprofesjonen og kunst- og kulturfag med tematikk som fleksibel læring, læreren som kulturbærer, spesialpedagogikk, matematikkundervisning og læring, lesing skriving og muntlig språk (LSM).

om fakultetet

Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) det største av fakultetene ved Nord universitet, og har en utdanningsprofil med lærerutdanninger og kunst- og kulturfag i sentrum.

FLU har 3346 studenter fordelt på fire studiesteder:



Mer om fakultetet
Organisering

Våre senter