Helsepersonell

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) har en helsefaglig utdannings- og forskningsprofil. Det har bachelorutdanninger innen sykepleie, vernepleie, farmasi og prehospitale tjenester - paramedic. Til FSH hører også masterutdanninger i klinisk sykepleie, folkehelsearbeid, praktisk kunnskap og psykisk helsearbeid. I tillegg har fakultetet 12 videreutdanninger av ulikt omfang, samt flere kortere studier og kurs. Fakultetet er også et kraftsenter innen helsevitenskapelig forskning, både i Midt-Norge, Nordland og nasjonalt. I samarbeid med Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag driver FSH en forskerutdanning på Phd-nivå (doktorgrad).

Våre studietilbud

Bachelorstudier
Vi har fire ulike bachelorutdanninger som gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i helse- og sosialsektoren og som legger grunnlag for videre studier.

Masterstudier
Våre masterutdanninger gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i helse- og sosialsektoren og for videre studier.

Videreutdanninger
I tillegg til våre bachelor- og masterprogram tilbyr vi en rekke videreutdanninger. Se brosjyre her for en oversikt over tilbudene for studieåret 2017/18: Videreutdanninger ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.pdf

Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis (sammen med Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.).

Har du spørsmål om våre studier?

Kom gjerne innom, eller kontakt våre studieveiledere på telefon eller e-post.   

Forskning

Satsingsområdene for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er praksisnær forskning innenfor psykisk helsearbeid, helse og omsorg, legemiddelbruk og håndtering, klinisk sykepleie, ledelse, pasientsikkerhet, pedagogikk og folkehelse.

Ansatte ved fakultetet deltar i mange forskningsgrupper:
- Klinisk sykepleie og etikk. Leder Berit Støre Brinchmann
- Care Lead – sykepleieledelse, pasientsikkerhet og innovasjon. Leder Terese Bondas
- Læring og læringsstrategier i sykepleie og helsefag. Leder Johanne Alteren
- Folkehelse. Leder Eva Robertson
- ANILAB. Leder Erik Waage Nielsen
- Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten. Leder Aud Moe.
- Samfunnsdeltakelse, aktivitet og samarbeid. Leder Anita Berg.
- Psykisk helse. Leder Ottar Bjerkeset.
- Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling. Leder Rose Olsen.
- Legemidler og legemiddelhåndtering. Leder Siri Devik.

Helse- og omsorgsdepartementet har utnevnt et nasjonalt senter for omsorgsforskning. Senterets mandat er å samle, produsere, og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. I tilknytning til dette er det opprettet fem regionale senter. Ett av disse er Senter for omsorgsforskning, Midt, som legger vekt på omsorgsutfordringer, kompetanseutvikling og formidling i kommuner. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har åtte av sine ansatte tilknyttet dette senteret. Du kan lese mer om senteret på denne nettsiden.

Fakultet for Sykepleie og Helsevitenskap er også partner i Forskerskolen i kommunehelsetjenesten.


Om fakultetet

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) har en helsefaglig utdannings- og forskningsprofil. Studieporteføljen utgjøres i hovedsak av bachelor-, videre- og masterutdanninger innen fagfeltene sykepleie, farmasi, vernepleie og prehospotalt arbeid - paramedic.

FSH sine studier tilbys ved seks studiesteder:


Om fakultetet
​Organisering

 

 

Banebrytende samarbeid om akuttmedisinDe skal jobbe tett sammen hele livet, men vet lite om hverandre gjennom studieløpet. Nå knyttes leger, sykepleiere og ambulansearbeidere sammen langt tidligere.http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Banebrytende-samarbeid-om-akuttmedisin.aspxBanebrytende samarbeid om akuttmedisin
Datakraft til Nord universitet - Nord kan bli storebror på IT og digitalisering, sier Lasse Finsås. Han er Nords nye direktør for digitalisering og infrastruktur. http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Han-vil-digitalisere-universitetet.aspxDatakraft til Nord universitet
Fra Nord til YaleDa stipendiat Kristin Berre Ørjasæter ville ut og bygge internasjonalt nettverk, siktet hun skyhøyt. Og hun traff! http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Fra-Nord-i-Namsos-til-Yale.aspxFra Nord til Yale
Mange nye sykepleiere til Helse-NorgeI løpet av våren har over 300 nye sykepleiere blitt uteksaminert fra Nord universitet. - De fleste av oss har sommerjobb eller fast jobb i vente allerede, sier Ingvild Gullvik, Endre Golmen og Maya Rognstad.http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nye-sykepleiere-i-helse-norge.aspxMange nye sykepleiere til Helse-Norge
«Lean management» av StatsbyggStatsbygg har nettopp levert to vitale universitetsbygg i Bodø. Nå kommer det tredje. http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Lean-prosess-av-Statsbygg.aspx«Lean management» av Statsbygg
Sykepleierstudenter på internasjonalt kurs i håndtering av medikamenterHvordan jobber de nordiske landene for trygg medikamenthåndtering? Hvilke trekk er felles, og hva kan vi lære av hverandre?http://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-sykepleie-og-helsevitenskap/artikler/Sider/Nordisk-intensivuke-i-medikamenthandtering.aspxSykepleierstudenter på internasjonalt kurs i håndtering av medikamenter