Helsepersonell

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) har en helsefaglig utdanning og forskningsprofil. Studieporteføljen utgjøres i hovedsak av sykepleiefag, farmasi og vernepleie.

Forskning

Satsingsområdene for Fakultet for sykepleie og helsefag er praksisnær forskning innenfor psykisk helsearbeid, helse og omsorg, legemiddelbruk og håndtering, klinisk sykepleie, ledelse, pasientsikkerhet, pedagogikk og folkehelse.

Om fakultetet

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) har en helsefaglig utdanning og forskningsprofil. Studieporteføljen utgjøres i hovedsak av sykepleiefag, farmasi og vernepleie.

Studiene tilbys ved seks studiesteder:


Om fakultetet
​Organisering