Helsepersonell

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) har en helsefaglig utdanning og forskningsprofil. Studieporteføljen utgjøres i hovedsak av sykepleiefag, farmasi og vernepleie.

Har du spørsmål om våre studier?

Kom gjerne innom, eller kontakt våre studieveiledere på telefon eller e-post.   

Forskning

Satsingsområdene for Fakultet for sykepleie og helsefag er praksisnær forskning innenfor psykisk helsearbeid, helse og omsorg, legemiddelbruk og håndtering, klinisk sykepleie, ledelse, pasientsikkerhet, pedagogikk og folkehelse.

Om fakultetet

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) har en helsefaglig utdanning og forskningsprofil. Studieporteføljen utgjøres i hovedsak av sykepleiefag, farmasi og vernepleie.

Studiene tilbys ved seks studiesteder:


Om fakultetet
​Organisering

 

 

Sykepleiestudenter headhuntesBehovet for flere hender i sykehus og kommunehelsetjeneste er stort. Nå headhuntes studentene allerede tidlig i første studieår.http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Sykepleiestudenter-headhuntet-av-helseforetak.aspxSykepleiestudenter headhuntes
Starter etterlengta utdanning for ambulansepersonellNord universitet starter opp en ny bachelorutdanning i prehospitalt arbeid - paramedic rettet mot nåværende og framtidig ambulansepersonell.http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/starter-etterlengta-utdanning-for-ambulansepersonell.aspxStarter etterlengta utdanning for ambulansepersonell