Paragraf lov

​Lover

Reglementer

  • Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Forskrifter og retningslinjer

Nord universitet:

NB: Ved styremøte den 22.06.2017 ble det vedtatt endringer til enkelte bestemmelser i universitetets forskrift. Endringene trer i kraft den 1. august og vil bli publisert innen den datoen.

Studier:

Grader:

Opptak:

Eksamen:

Skikkethet:​

Annet: