Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utval (IU) ved Nord universitet skal stimulere til aktivitetar knytt til internasjonalt arbeid ved fakulteta og blant studentane.
​​Internasjonalt utvalg ved Nord universitet består i 2016 av 13 medlemmer og ledes av prorektor for utdanning. Prorektor for forskning er også fast representant i utvalget, og er nestleder i utvalget.

Ansatte (7) representert ved den som er ansvarlig for utdanning eller forskning ved hvert fakultet/avdeling, som dekan/pro-/visedekan eller studieleder. 

Studentene (4) er representert ved leder for leder av ISU, internasjonal ansvarlig og to studenter ​oppnevnt av studentorganisasjonene ved Nord universitet.

​Observatører er internasjonale rådgiver fra fakulteter/avdelinger.

Kontaktinformasjon

Send mail til international@nord.no

Medlemmer

Det kommer ny informasjon om medlemmene i utvalget etter møtet i april.

mandat

Internasjonalt utvalg (IU) har en viktig funksjon ved universitetet med å stimulere til aktiviteter knyttet til internasjonalt arbeid ved fakulteter/avdelinger og blant studentene. På hvert møte informerer representantene om gjennomførte, pågående og framtidige aktiviteter som til sammen omhandler sentrale deler av universitetet sitt internasjonale engasjement. 

  1. Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for universitetets ledelse i saker som angår internasjonalisering.​
  2. Internasjonalt utvalg skal bidra til å stimulere til aktiviteter knyttet til internasjonalt arbeid ved fakulteter/avdelinger, og blant studentene. 
  3. Internasjonalt Utvalg skal utvikle handlingsplaner og rapportere ledelsen om gjennomførte, pågående og framtidige aktiviteter som til sammen omhandler sentrale deler av universitetet sitt internasjonale engasjement. 
  4. Internasjonalt Utvalg skal fungere både som pådriver for internasjonaliseringen av institusjonen, og som informasjonskanal og møtested for ulike avdelinger, fakultet og studenter. 

Internasjonalt utvalg handterer de saker som gjelder internasjonale studium/studentutvekslinger, utvikling av samarbeidsavtaleporteføljen, og faglig/administrativ kompetansebygging og mobilitet.
Innhold her