Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).

​​Læringsmiljøutvalget (LMU) ​ved Nord universitet består i 2017 av 10 faste medlemmer, fem fra studentene, tre fra ansatte, en fra Nord studentsamskipnad i tillegg til prorektor for utdanning. Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant oppnevnt.

Ansatte representanter oppnevnes av rektor for to år. Studentrepresentanter velges av studentorganisasjonene ved Nord universitet.

​LMU kan ha observatører fra bibliotek, tilretteleggingsansvarlige, studiestedsledere og internasjonalt kontor. Utover dette kan observatører kalles inn etter behov. Alle observatører har tale og forslagsrett.

Møteplan 2017

​20. januar, postmøte
10. mars, Steinkjer 

Mandat

Læringsmiljøutvalgets mandat kan lastes ned her: Mandat for Læringsmiljøutvalget.pdf

​Sammensetning

LMU ved Nord består av 10 fastemedlemmer, hvorav fem representanter fra studentene, fire fra ansatte og en fra Nord studentsamskipnad. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter. Nestleder blir også valgt vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter, motsatt av LMU-leder.
LMU inviterer ellers observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver.
        
Sammensetning 2017:
Kevin Hovdahl Holmli (leder/studentmedlem), Jan Georg Gulstad (personlig vara)
Hanne Solheim Hansen (nestleder/medlem)
Frode Soelberg (leder MBA/medlem)
Tomm Sandmoe, (eiendomssjef/medlem)
Odd Asbjørn Halseth, (IKT-sjef/medlem
NN, medlem
Oda Oldertrøen (studentmedlem), Malinn Georg Gulstad (personlig vara)
Victoria Adelein Molland (studentmedlem), Emma Svarva Giskås (personlig vara)
Thor Ivar Brandsvikhaug (studentmedlem), Mathias Lauritzen (personlig vara)
Kine Lyngås (studentmedlem), Line Luneng (personlig vara)
 
Sekretæriat:
Katrine Bruvold, sekretær
Thorbjørn Aakre, bisekretær

møteinnkallinger og protokoller 2017