Skikkehetsnemd

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. For mer informasjon se forskrift.

​​Skikkehetsnemd Nord universitet

Funksjonsperioden er 01.01.2016 - 01.01.2017.

 
Funksjon ​Medlem
​LederDekan for lærerutdanningen, Egil Solli​
​​Studieleder​​Heidi Haug Fjone (HEL)
Faglærer​Lise Sagmo (HEL)
​Faglærer​​Eldar Taraldsen (LÆR)
Representanter fra praksisfeltet​Randi Wæhre og Torkjel Øyen
​Studenter 15/16​Thomas Gevoll (HEL) og Tonje Ertsås (LÆR)
​Ekstern representant​Tore Haugnes​
Karin Anette Indbryn er oppnevnt som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering fra 1.1.2016 - 1.1.2017.​

forskrift om skikkehetsvurdering i høyere utdanning


​​