Kompetansesenter for læring og teknologi

Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) er ein eining i studie- og forskingsavdelinga. KOLT arbeider med å fremje pedagogisk bruk av IKT i undervisinga på campus og i fleksible studium og på ulike nivå i organisasjonen. KOLT er eit kompetansemiljø som jobbar innanfor dei tre fagområda teknologi, pedagogikk og organisasjon.

KOLTs primæroppgave er å være støtte til de som benytter IKT i undervisningen. Vi tilbyr både digitale tjenester og kompetanseheving av egne ansatte. Dette innebærer å gi pedagogiske og tekniske råd samt veiledning ved bruk av IKT i alle former for utdanning.

KOLT drifter og gir support i forhold til følgende tjenester:
- Digital læringsplattform (Fronter)
- Forelesningsopptak og streaming (Mediasite og Techsmith Relay)
- Webmøter (Adobe Connect)

KOLTs ansatte har lang erfaring og et bredt kompetansefelt og kan tilby kurs innen en rekke områder.
Hvis det er ønskelig har KOLT kompetanse til å delta i ulike prosjekt fra søkeprosess til rapportering.