Økologisk økonomi er kommet for å bli - Boklansering Alexandra/Akademika31.05.2017 09:00:0031.05.2017 08:00:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Okologisk-okonomi-er-kommet-for-a-bli-.aspxØkologisk økonomi er kommet for å bli - Boklansering
Avslutning masterstudier HandelshøgskolenNord universitet, Auditorium Petter Dass (A14)02.06.2017 21:00:0002.06.2017 10:00:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Avslutning-masterstudier-HHN.aspxAvslutning masterstudier Handelshøgskolen
Studentavslutning FBAScandic Bodø09.06.2017 21:00:0009.06.2017 17:00:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Studentavslutning-FBA.aspxStudentavslutning FBA