Verdighet i kommunal helse- og omsorgstjenestenLevanger28.09.2017 14:00:0028.09.2017 08:00:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/verdighet-i-kommunal-helse-og-omsorgstjenesten.aspxVerdighet i kommunal helse- og omsorgstjenesten