Fakultet for samfunnsvitenskap – studiestartinfo SteinkjerNord universitet, Steinkjer16.08.2017 13:00:0016.08.2017 07:30:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/studiestartprogram-FSV-Steinkjer.aspxFakultet for samfunnsvitenskap – studiestartinfo Steinkjer
Fakultet for biovitenskap og akvakultur - studiestartinfo SteinkjerNord Universitet - Steinkjer16.08.2017 13:00:0016.08.2017 07:30:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/studiestart-FBA-Steinkjer.aspxFakultet for biovitenskap og akvakultur - studiestartinfo Steinkjer
Åpning av studieåret 2017 - SteinkjerNord universitet, Steinkjer16.08.2017 11:00:0016.08.2017 09:00:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/apning-av-studiearet-2017-steinkjer.aspxÅpning av studieåret 2017 - Steinkjer