Offentlig journal

2017

​Januar​Februar​Mars​April

Uke 1.pdf

Uke_2.pdf

Uke_3.pdf

Uke_4.pdf

01-Februar_05-Februar.pdf

Uke_6.pdf

Uke_7.pdf

Uke_8.pdf

25-Februar_28-Februar.pdf

01-Mars_05-Mars.pdf

Uke_10.pdf

Uke_11.pdf

Uke_12.pdf

​Mai​Juni​Juli​August
​September​Oktober​November​Desember

2016

​Januar​Februar​Mars​April
Uke1.pdf
Uke2.pdf
Uke3.pdf
Uke4.pdf
Uke5.pdf
Uke6.pdf
Uke7.pdf
Uke8.pdf
29-Feb_1-mars.pdf
2-mars_4-mars.pdf
9-mars_11-mars.pdf
14-mars_15-mars.pdf
16-mars_18-mars.pdf
21-mars_23-mars.pdf
29-mars_31-mars.pdf
01-April.pdf
4-april_5-april.pdf
6-april_8-april.pdf
11-april_12-april.pdf
13-april_15-april.pdf
18-april_19-april.pdf
20-april_22-april.pdf
25-april_26-april.pdf
27-april_29-april.pdf
​Mai​Juni​Juli​August
2-mai_3-mai.pdf
4-mai_6-mai.pdf
9-mai_10-mai.pdf
11-mai_13-mai.pdf
18-mai_20-mai.pdf
23-mai_27-mai.pdf
30-mai_31-mai.pdf
​September​Oktober​November​Desember


Offentlig journal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra Nord universitet's elektroniske postjournal.

Innsynsbegjæring
Begjæring om innsyn må inneholde opplysninger om:
  1. Bestillers e-postadresse
  2. Opplysninger om saks- og dokumentnummer (f.eks. 16/99999-1) eller tilstrekkelige opplysninger for å identifisere saken

Innsynsbegjæring sendes til: postmottak@nord.no