Styret

Styret ved Nord universitet er det øverste styringsorganet. Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk.  Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at drifta er i tråd med dette. Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

Universitetsstyret ved Nord universitet

universitetstyrets sammensetning for perioden 01.01.2016 - 31.07.2019

Medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

Styreleder
Vigdis Moe Skarstein, Solna, Sverige

Medlemmer
Bjørg Tørresdal, Levanger
Aslaug Mikkelsen, Stavanger
Reidar Bye, Steinkjer
Anders Söderholm, Sundsvall, Sverige

Varamedlemmer
1. Søren Fredrik Voie, Leknes
2. Kriss Rokkan Iversen, Kabelvåg

Medlemmer valgt av de ansatte:

Fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger:
Roar Tromsdal (med personlig vararepresentant Kåre Haugan)
Asbjørn Røiseland (med personlig vararepresentant Ove Jakobsen)
Lisbeth Flatraaker (med personlig vararepresentant Siv Almendingen)

Teknisk/administrativt ansatte:
Roald Jakobsen (med personlig vararepresentant Merete Holm)

Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger:
Wenche H. Johannessen (med personlig vararepresentant Espen Leirset)

Medlemmer valgt av studentene:
Kaja Varem Aardal (med personlig vararepresentant Fay-Reneé Olsen Waag)
Kjetil Fjellgaard (med personlig vararepresentant Oda Oldertrøen)
Andreas Hovd (med personlig vararepresentant Emma Giskås)

Styremøter

2017

  • Tirsdag 12. september (Namsos)
    Innkalling og saksliste / Protokoll
  • Mandag 30. oktober (Stjørdal)
    Innkalling og saksliste / Protokoll
  • Onsdag 13. desember (Bodø)
    Innkalling og saksliste / Protokoll