Skjema

Her har vi samlet de skjema som skal benyttes ved henvendelser til oss.

NB: Grunnet fusjon og samordning av arkivsystem vil det bli forsinkelse på besvarelser av søknader og klager. Det må forventes at det kan gå inntil 8 uker før svar mottas. Dette gjelder særlig klager på karakterfastsetting. Oppmeldingsfrist til ny eksamen (konteeksamen) blir derfor forlenget til 1.mars.

Har du henvendelse som gjelder følgende:

  • Søknad om tildeling av selvvalgt bachelorgrad
  • Søknad om fjerde eksamensforsøk
  • Begrunnelse for karakterfastsetting
  • Søknad om tilrettelegging ved eksamen
  • Klage på karakterfastsetting
  • Klage på formell feil

--> Benytt dette skjemaet 

Skjema for klage på karakterfastsetting ved gruppeinnlevering:

--> Benytt dette skjemaet