Enkeltemner - opptak

Dersom du ikke har anledning til å følge et helt studieprogram, kan du søke opptak som enkeltemnestudent.


Søknadsfrister:

  • Høst: 1. juli                          
  • Vår: 15. november

Oversikt over enkeltemner finner du i emnesøket.

Det er ikke alle emner som er åpne for slik søknad, men svært mange emner kan man ta dersom man er kvalifisert til å studere ved høgskole/universitet.
For emner på lavere grad så er opptakskravet Generell studiekompetanse (GSK). Dersom du ikke har dette, men er 25 år eller eldre, så kan du søke opptak med bakgrunn i realkompetanse. Les mer om opptakskrav her.
 
Merk spesielt følgende:
  • Emner på masternivå (høyere grad) krever at man har en fullført Bachelorgrad
  • Emner innen profesjonsutdanningene kan normalt ikke søkes som enkeltemner
  • Noen emner undervises nettbasert eller på samlinger. Du finner detaljer i emnebeskrivelsen.
Når man søker som enkeltemnestudent søker man på vanlig måte via vår Søknadsweb. Inne i Søknadsweb velger man ”enkeltemne” - kode xxxx og fyller ut søknad som anvist. I merknadsfeltet legger man inn hvilket emne man ønsker å søke på. Her må emnekode og emnenavn angis.
 
Søknadsprosessen skjer i to trinn:
Søk om å bli kvalifisert på vår SøknadsWeb. Husk at du må sende inn vitnemål og attester. Disse kan du laste opp elektronisk i SøknadsWeb.

Dersom det er plass på emnet du søker og du er kvalifisert, vil du motta tilbud om studieplass. Du må da takke ja til plassen for å beholde denne.
 
Når du har akseptert tilbudet mottar du velkomstbrev fra oss, med informasjon om betaling, studentnummer osv. Følg alle trinn i velkomstbrevet for å aktivere deg som student.

Merk at opptak til enkeltemner gjøres etter ordinære opptak, normalt siste uke i juli.
 
VIKTIG! Når du har selvaktivert deg og registrert deg i StudentWeb MÅ du velge det emnet du skal ta ved å melde deg til undervisning og eksamen.
Dersom du unnlater å gjøre dette så blir du ikke meldt opp til emnet, og har ikke tilgang til Fronter, blir ikke meldt til eksamen osv.

Spørsmål

Har du spørsmål om opptak kontakt oss på opptak@nord.no

Dokumentasjon
Det er viktig at du i SøknadsWeb laster opp dine vitnemål og attester til oss som dokumentasjon til din søknad .Dersom det er krav om praksis, må også arbeidsattest (-er) legges ved.

Dokumentasjon av utdanning og praksis som avsluttes etter søknadsfristen, må ettersendes

Resultat av opptak sendes deg på e-post og publiseres på SøknadsWeb. All kommunikasjon vedrørende din søknad og opptak skjer på e-post.

​