Høst 2014 - Sykepleie - Bachelor - Bodø 43096GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst18.11.2016 13:27:48269http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2014HpdfFalsepdf
2014 Vår - Sykepleie - Bachelor - 4 årig nett- og praksisbasert43100GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Vår18.11.2016 10:02:1569http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2014VpdfFalsepdf
2015 Vår - Sykepleie - Bachelor - 4 årig nett- og praksisbasert33881GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442015 Vår17.08.2016 13:18:29830http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2015VpdfFalsepdf
HØST 2014 - Økonomi og ledelse (Bachelor)14454GP0|#d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77;L0|#0d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77|Handelshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst03.09.2015 10:41:28186http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/HHB 2014HpdfFalsepdf
Høst 2014 - Barnehagelærer - Bachelor14879GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst04.06.2015 10:28:30171http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2014HpdfFalsepdf
Høst 2014 - Sykepleie - Bachelor - Mo i Rana43097GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst18.11.2016 12:36:2181http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2014HpdfFalsepdf
Høst 2014 - Regnskap og revisjon - Bachelor14458GP0|#d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77;L0|#0d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77|Handelshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst07.04.2015 15:01:4139http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/HHB 2014HpdfFalsepdf
Høst 2014 - Barnevern - Barnevernspedagog - Bachelor28024GP0|#bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019;L0|#0bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019|Fakultet for samfunnsvitenskap;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst21.10.2016 15:07:3036http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/FSV 2014HpdfFalsepdf
Høst 2014 - Tilpassa opplæring - Master14915GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst07.04.2015 15:48:4531http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2014HpdfFalsepdf
Høst 2014 - Grunnskolelærer for 1.-7.trinn - Fleksibel34563GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst06.06.2016 12:19:2893http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2014HpdfFalsepdf
Høst 2014 - Grunnskolelærer for 5.-10.trinn - Fleksibel34564GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst06.06.2016 12:32:4133http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2014HpdfFalsepdf
Høst 2014 - Idrett - Bachelor14897GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst07.04.2015 15:47:3018http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2014HpdfFalsepdf
Høst 2014 - Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - Bachelor14886GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst31.08.2015 13:31:1034http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2014HpdfFalsepdf
Høst 2014 - Barnehagelærer - nett og samlingsbasert - Bachelor14880GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst04.06.2015 10:41:22114http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2014HpdfFalsepdf
Høst 2011 - Bachelor Faglærerutdanning i musikk14789GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442011 Høst07.04.2015 15:28:15http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2011HpdfFalsepdf
Høst 13 - Grunnstudium - Årsstudium14235GP0|#48682946-3037-4a84-bb14-607e671415fb;L0|#048682946-3037-4a84-bb14-607e671415fb|Fakultet for biovitenskap og akvakultur;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442013 Høst07.04.2015 13:21:32http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/FBA 2013HpdfFalsepdf
Høst 2014 - Sosialt arbeid, Sosionom - Bachelor28023GP0|#bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019;L0|#0bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019|Fakultet for samfunnsvitenskap;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst21.10.2016 15:18:31217http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/FSV 2014HpdfFalsepdf
Høst 13 - Lektorutdanning i samfunnsfag med fordypning i historie- Master_V15980GP0|#bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019;L0|#0bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019|Fakultet for samfunnsvitenskap;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442013 Høst23.10.2016 13:37:5228http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/FSV 2013HpdfFalsepdf
Høst 2014 - Samfunnssikkerhet og kriseledelse - erfaringsbasert - Master14495GP0|#bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019;L0|#0bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019|Fakultet for samfunnsvitenskap;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Høst07.04.2015 14:14:2133http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/FSV 2014HpdfFalsepdf
Høst 2013 - Havbruksdrift og ledelse - Bachelor14244GP0|#48682946-3037-4a84-bb14-607e671415fb;L0|#048682946-3037-4a84-bb14-607e671415fb|Fakultet for biovitenskap og akvakultur;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442013 Høst18.05.2015 09:10:233http://www.nord.no/no/studier/tidligere-studieplaner/Documents/FBA 2013HpdfFalsepdf