Fronter

--> Pålogging (Feide Nord for alle ansatte og studenter)
--> Pålogging (For alle andre)

Arkiv HiNT--> Pålogging (tilgjengelig for studenter og ansatte: Fronter/HiNT til 31.12.2017)
Arkiv HiNesna --> Pålogging (tilgjengelig for studenter og ansatte: Moodle/HiNesna til 31.12.2016)

Vi kan hjelpe til ved problemer med pålogging til Fronter. Bortsett fra dette henviser vi til Jørgen Karlsen ved KOLT og deres Fronterveiledning.
Ved andre spørsmål om pålogging til Fronter eller tilgang/bruk av studentposten – ta kontakt på tlf 755 17272 eller på e-post helpdesk@nord.no