Søknadsfrister

20. januar (høstsemesteret)
1. oktober (vårsemesteret)

Kontakt oss

Åpningstidene for besøk og telefonspørsmål er 10.00‒14.00.

E-post: international@nord.no​​
Telefon: +47 75 51 78 70​

Søk om utveksling
utvekslingsprogram

Som student ved Nord universitet finnes det en rekke utvekslingsprogrammer du kan benytte deg av. Følg lenkene under for å lese mer om hvert enkelt program.​​​​

North2North​ 

Erasmus+

Barents+​

Bilateral utveksling​​

Nordkvist​

RUSSUT​

ISEP​

Hvordan søke om utveksling?​

 ​​
 1. Fyll ut søknadskjemaet og sende det eller levere det til Internasjonalt kontor.
 2. Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon. Oversikt over dette finner du i søknadsskjemaet.
 3. Du får en epost med svar på søknaden ca. en uke etter søknadsfristen. I denne eposten får du informasjon om prosessen videre.
Du søker om utveksling gjennom Internasjonalt kontor, så må fakultetet godkjenne kvalifikasjoner og emnevalg, deretter sendes søknaden til institusjonen du ønsker å studere ved.

Enkelte av universitetets avtaler har begrenset antall plasser. Flere søkere gir konkurranse om plassene. Hvis du søker på flere avtaler, må du bestemme prioritert rekkefølge. Fakultetene avgjør om du er kvalifisert til å reise ut, og ved konkurranse om plassene er det også fakultetene som avgjør hvem som skal få reise hvor.

Oppfyller jeg kravene for å søke?

 • Du må være student på et studieprogram ved Nord universitet når du søker og under utvekslingsoppholdet. Studenter på årsenhet og enkeltemner kan ikke søke på Nords utvekslingsavtaler

 • Minimumskrav for utveksling gjennom Erasmus+ og Nordplus er at du har avlagt minst 30 studiepoeng innen søknadsfristen, og 60 studiepoeng innen avreise.
  I Erasmus+ er det begrensninger på hvor mange ganger en student kan utveksle innenfor samme studienivå (BA/MA/PHD).

 • Minimumskravet generelt innen Nords bilaterale samarbeidsavtaler er 60 avlagte studiepoeng innen søknadsfristen. 

godkjenning av studier i utlandet

Hvilke emner kan jeg studere?
 

Når du vurderer hvilke emner du skal ta ved vertsinstitusjonen, er det viktigste at disse kan innpasses i graden du tar ved Nord universitet. Internasjonal koordinator ved fakultetene hjelper deg med å finne ut om fagene du ønsker å ta hos vertsinstitusjon passer fagområde og nivå i graden din. Disse skal forhåndsgodkjennes av fakultetet ditt før du reiser ut. 

Uten forhåndsgodkjenningen vil du ikke kunne motta støtte fra Lånekassen. 'Søknad om forhåndsgodkjenning' av emnene, med emnebeskrivelse, leveres til Internasjonalt Kontor. Internasjonalt kontor sender søknaden videre til fakultet for forhåndsgodkjenning.


Bytte av emner etter ankomst til vertsinstitusjon må godkjennes av fakultetet. 


Ettergodkjenning
 

Ettergodkjenning søker du om når du er kommet tilbake fra oppholdet i utlandet. Dette er nødvendig for å få innpasset emnene fra vertsinstitusjon i din grad ved universitetet. Emner du har tatt i i utlandet kan enten innpasses som en erstatning av obligatoriske eller som frie emner i graden din. Ettergodkjenningen konverterer deler av Lånekassens støtte til stipend etter rapportering.

For å søke om ettergodkjenning må du levere 'Søknad om ettergodkjenning' og karakterutskrift fra vertsinstitusjon. Karakterutskriften må inneholde beskrivelse av studiepoeng vertsinstitusjonen bruker. Ta vare på pensumlister, emnebeskrivelser og oppgavebesvarelser slik at ettergodkjenningen blir mest mulig uproblematisk!

 

Når godkjenningsprosessen er avsluttet får du både emner og ECTS/studiepoeng innpasset i graden. På vitnemålet skal emner du har tatt i utlandet merkes som 'fag tatt i utlandet' og vertsinstitusjonens navn.

praktisk før reise

Mens man venter på svar om opptak fra vertsinstitusjonen er det mye som kan gjøres for å være best mulig forberedt til å reise.

           

 1. Er det spesielle krav om vaksiner for visum eller innreise, og innfrir du disse? Dette kan sjekkes hos fastlege eller Vaksineklinikken. Noen bør fornye enkelte vaksiner.
 2. Bruker du medisiner og er det noen forholdsregler som må tas med tanke på reise og opphold?
 3. Er det nødvendig med visum, og hvordan søker du om dette?
 4. har du gyldig pass eller bør dette fornyes?
 5. Har banken din høye gebyrer på bruk av Visa/Mastercard i landet du reiser til? For enkelte har det vært lønnsomt å opprette konto i en annen bank. I tillegg bør det sjekkes at kortene er åpen for bruk i landet du reiser til.
 6. Bruk av mobil i utlandet blir fort dyrt. Sjekk hvilket abonnement du har og opprett gjerne en Skype-konto. 
 7. Det er lurt å være tidlig ute med å sjekke billettpriser på reisen. Har du mulighet for studentrabatt? Hva er den mest praktiske reiseruten? Planlegger du å tilbringe noen dager i en av landets storbyer? 
 8. Hva vet jeg om vertslandet og vertsinstitusjonen? Det kan være lurt å sette seg inn i både kultur/skikker, historie og politikk. Ikke alt er som i Norge, og da unngår man gjerne å gå i noen feller.

I land der engelsk ikke er nasjonalspråk tilbys det ofte intensivkurs i språk. Disse kan være til stor hjelp under oppholdet og anbefales. Innfrir du kravene kan du motta språkstipend fra Statens Lånekasse for utdanning.

 

Når du har mottatt tilbud om skoleplass og du er klar til å reise kan det være lurt å ta noen forholdsregler.

           

 1. Ta kopi av Pass/Førerkort og forsikringsbevis
 2. Lær deg telefonnummer for sperring av bankkort og mobil
 3. Gi kontaktinformasjon og bostedsadresse til dine nærmeste
 4. Finn kontaktinformasjon til nærmeste norske ambassade/konsulat

trygg i utlandet

Det hører til sjeldenheten at studenter fra Nord universitet som reiser ut får problemer eller behøver assistanse under oppholdet i utlandet, men det er selvsagt greit å være føre var for din egen sikkerhets skyld. Her finner du en oversikt over ting som du bør å sette deg inn i, og gjøre, før utreise.       

           

Studentens ansvar

 • Sette seg inn i universitetets kriseberedskapsplan
 • Forsikring
 • Kontaktinformasjon til utenriksstasjon og Sjømannskirken
 • Kontaktinformasjon til internasjonalt kontor ved vertsinstitusjon
 • Gi egen kontaktinformasjon til Internasjonalt Kontor, Nord universitet og nærmeste pårørende
Nord universitets ansvar
 • Ha rutiner for beredskap i tilfelle studenten behøver assistanse i utlandet
 • Påse at kriseberedskapsplan er oppdatert med riktig kontaktinformasjon
 • Informere studentene om praktiske ting og tips for studieopphold i utlandet 
 • Hente inn kontaktinformasjon til utreisende student og nærmeste pårørende
 • Være oppdatert på UDs informasjon på Landinfo.no
 • Være oppdatert på Statens Lånekasse for utdanning sine rutiner og regelverk i tilfelle avbrutte studieopphold i utlandet
Norske myndigheter i utlandet
 • Norske ambassader og konsulater
 • Den norske sjømannskirken

Når uhellet er ute

Internasjonalt kontor ved vertsinstitusjon kan i stor grad bidra på de fleste områder, og det er greit å forholde seg til informasjonen du mottar fra dem. Er det en hendelse av mer alvorlig art følger du instruksene her:

 1. Følg instruksjoner i universitetets kriseberedskapsplan
 2. Kontakt nærmeste utenriksstasjon 

Generelle tips

 • Hold deg oppdatert på nyhetene
 • Følg tips og informasjon du mottar fra vertsinstitusjon angående sikkerhet
 • Unngå utrygge strøk
 • Ikke alle er den de utgir seg for å være
 • Ikke gå rundt med mye penger på deg
 • Bruk sunn fornuft

 

visum og oppholdstillatelse

Mange land utenfor Europa krever at innreisende studenter har visum. Visumregler og prosedyrer varierer fra land til land. Det er lurt å sjekke dette så tidlig som mulig, slik at du vet hvilke dokumenter som trengs og har innhentet nødvendige skjemaer på forhånd.

En god ide er å sjekke informasjonen du finner på nettet på det enkeltes land utenriksstasjon; ambassade eller konsulat. Du finner også informasjon om dette på oversikten over utvekslingsavtaler.   ​   

 

 

Experiencing India through work and playBachelor of Social Work students Marte Kristine Skoglund Doxrud (22), Marlene Fottland (21), Silje Lyngmo Heien (24) recently completed professional practice in Bangalore, India. http://www.nord.no/no/studier/utveksling/intervju/Sider/Professional-practice-and-more-in-India.aspxExperiencing India through work and play
Unfortgettable experience in MadagascarLillian Eide, a bachelor student from Levanger, took a month-long work practice in Madagascar. Together with four other students, Lillian worked at Andranomadio, Lutheran hospital in Antsirabe.http://www.nord.no/no/studier/utveksling/intervju/Sider/Unfortgettable-experience-in-Madagascar.aspxUnfortgettable experience in Madagascar
No place like New ZealandØystein Solvoll Urskog (22), who is pursuing a Bachelor of Aquaculture Management, reports from his work placement at Mt. Cook Alpine Salmon Company in New Zealand. http://www.nord.no/no/studier/utveksling/intervju/Sider/no-place-like-new-zealand.aspxNo place like New Zealand