22 prosent av søkerne kommer fra LæreriNord

Fakultetsdirektør Olav Frigaard.
22 prosent av søkerne kommer fra LæreriNord
I tett samarbeid med kommunene har lærerutdanningen ved Nord universitet jobbet med rekruttering til lærerutdanningene. Satsingen har målbar effekt og kan vise til gode resultater på særlig nett- og samlingsbaserte studier.

Denne artikkelen er over ett år gammel.

LæreriNord er ei satsing som administreres fra kommunikasjonsteamet ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Gjennom et tett og gjensidig forpliktende samarbeid med kommunene, er det arrangert rekrutteringsmøter sammen med 40 av 41 kommuner i Nordland og 11 kommuner i Trøndelag.

– Primærmålgruppen vi retter oss mot i LæreriNord er den voksne studenten, som gjerne jobber som ufaglært i skolene/barnehagene og som trenger et godt nett- og samlingsbasert studie, sier Hanne Gravrok, prosjektleder for LæreriNord.

Tallene viser at 22 prosent av søkerne på nett- og samlingsbaserte studier i Nordland kommer fra LæreriNord.

Har snakket med nesten alle møtedeltakerne

Nord universitet jobber med rekruttering på mange fronter. Det som skiller LæreriNord fra mange andre måter å jobbe med rekruttering på, er muligheten for å måle effekten og følge opp potensielle søkere direkte.

Hanne Gravrok har snakket med over 90 prosent av møtedeltakerne i Nordland.

– 22 prosent opplyser at de har søkt på en av våre nett- og samlingsbaserte barnehagelærerutdanninger og grunnskolelærerutdanninger. De sier også at møtene var med på å avgjøre at de søkte, sier Gravrok.

Tre kvinner på et rekrutteringsmøte for lærerutdanning.
LæreriNord-møte i Mosjøen: Hanne Gravrok (i midten) i dialog med to potensielle studenter. Foto: Nina Kjeøy

Fra 16 til 33 prosent fra LæreriNord

Her er resultatet av ringerunden til deltakere fra LæreriNord-møtene:

  • GLU Bodø 1-7 nett og samlingsbasert: 19% av søkerne kommer fra LæreriNord-møter.
  • GLU Nesna 1-7: 33% av søkerne kommer fra LæreriNord-møter.
  • GLU Nesna 5-10: 21% av søkerne kommer fra LæreriNord-møter.
  • BLU Nesna, nett- og samlingsbasert: 26 % av søkerne kommer fra LæreriNord-møter.
  • BLU Bodø, nett- og samlingsbasert: 16 % av søkerne kommer fra LæreriNord-møter.

LæreriNord er ei satsing som administreres fra kommunikasjonsteamet ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Gjennom et tett og gjensidig forpliktende samarbeid med kommunene, er det arrangert rekrutteringsmøter sammen med 40 av 41 kommuner i Nordland og 11 kommuner i Trøndelag.

– Primærmålgruppen vi retter oss mot i LæreriNord er den voksne studenten, som gjerne jobber som ufaglært i skolene/barnehagene og som trenger et godt nett- og samlingsbasert studie, sier Hanne Gravrok, prosjektleder for LæreriNord. I Nordland kom vi i gang tidlig. I Trøndelag startet vi litt senere og rakk ikke like mange kommuner. Neste år skal vi starte arbeidet tidlig i begge fylkene. Det gir størst effekt, sier Hanne Gravrok og kontaktperson for LæreriNord i Trøndelag, Geir Gran.

Både Nord og kommunene kan følge opp søkerne

Leder for kommunikasjonsteamet ved FLU, Nina Kjeøy, sitter også i styringsgruppen for et nasjonalt rekrutteringsprosjekt.

– I mange rekrutteringsprosjekt er det svært vanskelig å måle effekten av arbeidet som gjøres. Gjennom LæreriNord har både vi og kommunene mulighet til å motivere og følge opp søkerne direkte, og på den måten se om det vi gjør faktisk fungerer, sier Kjeøy.

Les også kronikken: "Lagarbeid for bolyst, kunnskap og fremtid" fra LæreriNord.

Sortland et godt eksempel

De kommunene som har jobbet godt for å få mange deltakere på møtene, har også størst effekt av LæreriNord. En av dem som jobber aktivt for å rekruttere flere lærere til sin kommune, er kommunalsjef oppvekst i Sortland kommune, Erik Strand. Han tok kontakt med ledere både i skoler og barnehager og fikk dem til å peke ut aktuelle kandidater til LæreriNord.

– Vi har ikke hatt nok utdannete lærerer i skolen de siste seks, sju årene. I snitt er hver tiende lærer ufaglært, sier Strand til Khrono, i et intervju om effekten av LæreriNord: Lærarsuksess i nord (khrono.no).
Åtte av 33 deltakere på LæreriNord-møtet i Sortland valgte å søke en lærerutdanning ved Nord universitet. Nå skal Erik Strand ringe hver av de åtte søkerne for å høre hva som kan bli utfordrende og hva de trenger av tilrettelegging fra kommunens side.

Stortingspolitikere interessert

Fakultetsdirektør Olav Frigaard (hovedbildet) mener resultatene fra LæreriNord viser at denne måten å drive rekrutteringsarbeid på, er det som til nå har gitt størst effekt. Arbeidsmetodikken gjør at Nord universitet og samarbeidspartnerne kommer tettere i dialog med hverandre og kan jobbe mer målrettet for å motvirke en negativ nasjonal rekrutteringstrend.

– Stortingspolitikere fra Ap og Sp har tatt kontakt for å høre mer om måten vi jobber på, og nå har også fylkespolitikere tatt kontakt. Det er bra. Lærerutdanning er uhyre viktig for landsdelen vår, og når vi ser at noe fungerer så må vi samarbeide godt om veien videre, sier Frigaard.

Studiestedleder Egil Solli hadde torsdag 4. mai møte med Salten regionråd.
– Alle er opptatt av, og bekymret for, rekrutteringen både til lærerutdanningene og sykepleierutdanningene fremover. De stiller seg positive til satsinger som LæreriNord, som involverer såpass mange og som gir direkte effekt, sier Solli.


Kontaktperson
Ansattbilde: Hanne Paulsen Gravrok
Prosjektleder og kontaktperson Nordland

Hanne Paulsen Gravrok

Ansattbilde: Geir Gran
Kontaktperson Trøndelag

Geir Gran