Årets 'High North Hero' tror Arktis vil forbli fredelig

Birgham receives the award on stage.

Lawson W. Brigham er årets High North Hero. Dr. Brigham er en fremtredende professor i geografi og arktisk politikk ved University of Alaska Fairbanks og seniorstipendiat ved Institute of the North.

Årets 'High North Hero' tror Arktis vil forbli fredelig
Det er gode grunner, selv for Russland, til å holde konfliktnivået i nordområdene lavt, mener prisvinnende professor.

Hvordan vil Arktis se ut om 10 år?

Spørsmålet ble nylig stilt av redaktør og kommentator Arne O. Holm fra High North News i et lengre intervju med Dr. Lawson Brigham (se hele intervjuet nederst).

Brigham mottok nettopp den prestisjetunge prisen «High North Hero» for 2024, som deles ut av Nordområdesenteret ved Nord universitet.

Hans lange erfaring gir han unik innsikt i en region som får økt global oppmerksomhet, og hvor potensialet for konflikt er tilstede. Både USA, Russland og Kina intensiverer sin tilstedeværelse i regionen, både økonomisk og militært, etter hvert som klimaendringer gjør området mer tilgjengelig.

Likevel er professoren optimistisk med tanke på fremtiden. I intervjuet sier han at det er i alles interesse å holde Arktis utenfor «konfliktkartet».

– Jeg tror personlig Arktis vil forbli et fredelig sted på Jorden. Jeg tror det er svært sannsynlig at det forblir fredelig, sier Dr. Brigham.

– Økonomiske ressurser gir gode grunner, selv for Russland, til å holde området fredelig, redusere friksjonen og ha en viss grad av samarbeid.

Om High North Hero-prisen

High North Hero-prisen hedrer en person, organisasjon eller selskap som har bidratt til å fremheve eller utvikle nordområdene.

Prisen organiseres av Nordområdesenteret ved Nord universitet i Bodø, Norge.

Vanligvis deles prisen ut under High North Dialogue-konferansen i Bodø, men ble i år inkludert som en del av den sammenslåtte Arctic Congress Bodø 2024.

Har isbrytere en plass i fremtiden?

Dr. Brigham er en velrenommert skikkelse i det akademiske miljøet.

Han har vært en fremtredende professor i geografi og arktisk politikk og har gitt banebrytende bidrag til arktisk havpolitikk. Dr. Brigham har blant annet ledet Arctic Marine Shipping Assessment og bidratt til å forme den internasjonale polarkoden.

Ifølge juryen har Dr. Brigham “vært en instrumentell leder for å forbedre kunnskap, sikkerhet og styring av arktisk skipsfart”.

Han har dessuten jobbet som offiser i den amerikanske kystvakten og hatt ledelsen på isbrytere i både arktiske og antarktiske farvann.

Etter å ha gått av med pensjon har han fortsatt å arbeide for - og bidra til, utviklingen av Arktis gjennom akademiske roller.

Her mottar Dr. Brigham prisen fra Patti Bruns, sekretær ved Arctic Mayors' Forum.

– Jeg tror at hvis det er konflikt på en eller annen måte i Arktis, så vil det gi store implikasjoner for resten av planeten. Så vi ønsker å holde Arktisk utenfor listen med konflikter, fortsetter han i intervjuet.

I intervjuet ble han også spurt om isbrytere vil være nødvendige i fremtiden. Etter hvert som isen smelter, vil isbrytere bli noe som tilhører fortiden?

– Faktisk vil det bli motsatt, ifølge Dr. Brigham.

– Det vil bli mer trafikk og større behov for respons og kapasitet i Arktis. Det vil være mer aktivitet, noe som krever større tilstedeværelse. Og selvfølgelig har Russland behov for sitt eskorteringssystem på Nordøstpassasjen.

Klimaendringer er jokeren

Selv om han er optimistisk med tanke på fremtiden, sier Dr. Brigham at klimaendringer er jokeren som verdens ledere må ta tak i.

– Alle våre folkevalgte må ta tak i klimaendringsproblemene.

En av de største utfordringene er imidlertid å formidle de tekniske aspektene ved klimavitenskap til publikum og politikere.

– Arktis opplever fire ganger så høy temperaturøkning sammenlignet med lavere breddegrader, men de industrielle aktivitetene som forårsaker disse påvirkningene skjer andre steder. Innsatsen må involvere det globale samfunnet.

Dr. Brigham uttrykte også sin tro på at den yngre generasjonen har en god forståelse av kompleksiteten i Arktis og verden for øvrig, og at de innser at alt er koblet sammen.

– Forhåpentligvis vil de tenke strategisk om hvordan de skal takle disse globale utfordringene.

Se hele intervjuet med Dr. Brigham her:

Kontaktperson