– Arktis blir en egen nasjon

High North Dialogue Academy
– Arktis blir en egen nasjon
Arktis 2050: Putin har tapt krigen og kastet Russland tilbake til tiden før 2014. Arktis er en egen nasjon med lokalt selvstyre - men klimaendringen er irreversible.

Det er siste dag for High North Dialogue Academy i regi av High North Dialogue-konferansen i Bodø. Kofferter er pakket og de 22 deltakerne er klare for hjemreise til ulike steder og land i Europa, Amerika og Asia.

På agendaen denne dagen; Arktis 2050. Fire scenarier!

– Akademiet begynte sist mandag og gikk hele forrige uke. Deltakerne deltok på foredrag og forelesninger hver dag, i tillegg til High North Dialogue-konferansen  – og så jobbet de med dette gruppearbeidet innimellom.  De har hatt en hektisk uke, forteller Maja Wolland Blomberg ved Nordområdesenteret.

Blomberg har hatt hovedansvaret for akademiet og dets deltakere.

Utfordringer: Ut fra dagens konfliktsituasjon og rådende samfunnsteori, har deltakerne på akademiet sett i krystallkula. Jackson Blackwells gruppe ser flere utfordringer for Arktis i 2050. Foto: Lise Fagerbakk

Urfolk styrer

Årets deltakere kommer fra hele verden. Giulia Secci kommer fra Italia og har lenge vært genuint interessert i miljøendringene og Arktis. Secci mener miljøendringene som skjer i Arktis berører hele verden.

Hennes gruppe la fram scenarier som kan bidra til en positiv framtid. Forutsetningen er at naturressursene i nord kontrolleres av urfolk.

– I vårt scenario vil det utvikles nye transportkorridorer i forbindelse med utvinning av arktiske naturressurser. Spesielt vil maritim skipsfart bli mer regulær og gjennomførbar. I samme scenario prioriterer arktiske nasjoner urfolkssuverenitet, og alle jobber derfor sterkt og samarbeider for å sikre at ressursutvinning gjøres bærekraftig og på en miljømessig ansvarlig måte. Som et resultat av dette får vi en positiv innvirkning på den økonomiske veksten og stabilitet i regionen, sier Gucci.

Totalt rosenrødt er det likevel ikke sannsynlig at det blir. Økte rettigheter til urfolk kan føre til konflikter. Videre vil en økt utvinning av naturressursene stresse miljøet. Noe de aller fleste akademi-deltakerne er opptatt av å adressere.

Løsningen: Giulia Seccis gruppe ser også en mulig positiv løsning for det framtidige Arktis. Nemlig å la urbefolkningen ha ansvar for området.

Konflikter

Alle gruppene ser ytterligere flere mulige negative konsekvenser. Blant annet:

 • Temperaturøkningen eskalerer til 3 prosent
 • Permafrosten tiner og slipper løs metangass i store mengder. Som et resultat av dette blir store deler av Arktis ubeboelig
 • Nye virus fører til nye pandemier
 • Konflikter bryter ut over manglende drikkevannressurser
 • AI tar kontroll og skaper kaos
 • EU kollapser
 • Arktisk Råd kollapser og demokratiske land bryter ut i uenighet
 • Flere naturkatastrofer
 • Atomkrig

Dette til tross; det er potensielt også flere positive trekk i utviklingen. Blant annet:

 • Grønland får sin uavhengighet
 • Grønn teknologi utvikles i en enorm hastighet
 • Forskning avdekker kilden til evig liv
Muligheter: Heller ikke denne gruppen unge voksne ser bare negative utsikter. Forrest Freeman og Claire Tincombe tror også Arktis kan bli et bra sted å bo og jobbe i, dersom alle involverte parter samarbeider om felles grønne mål.