Arktisk stormøte legges til Bodø

Grete Kaare Hovelsrud
Arktisk stormøte legges til Bodø
Nord universitet og Nordlandsforskning er vertskap når medlemmer og partnere i Arktis møtes til internasjonal forskningskongress i 2024.

Flere hundre nasjonale og internasjonale forskere i Arktis vil i 2024 møtes til en større kongress i Bodø.

– Arctic Congress Bodø 2024 vil gå fra onsdag 29. mai til og med søndag 2. juni 2024. Vi jobber nå med planleggingen, og samarbeider med Visit Bodø om å sikre hotell og møterom. Dette blir gøy, sier professor Grete Hovelsrud ved Nordlandsforskning og Nord universitet, og president i International Arctic Social Sciences Association (IASSA).

Arctic Congress Bodø 2024 er et samarbeid mellom IASSA, University of the Arctic (UArctic) og Nordområdesenteret ved Nord universitet.

Hver av aktørene arrangerer jevnlig egne kongresser som samler medlemmer og deres samarbeidspartnere. I 2022 ble partene enige om å slå seg sammen om en felles kongress. I Bodø. I 2024.

Å samle disse tre aktørene i Bodø – europeisk kulturhovedstad i 2024 – vil være et utstillingsvindu for arktisk samarbeid.

Unikt samarbeid

– IASSA har en kongress hvert tredje år som heter ICASS (International Congress of Arctic Social Sciences). Der samler vi mellom 700 og 900 forskere. I 2024 er det første gang siden etableringen av IASSA at dette arrangementet holdes i Bodø, sier Hovelsrud.

Det viste seg raskt at flere var interessert i å delta sammen med IASSA.

– Presidentene i UArctic ringte meg og ville også være med. Det samme ville Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret. Dermed slo vi oss sammen og ga kongressen navnet Arctic Congress Bodø 2024, forteller Hovelsrud.

Arctic Congress Bodø 2024 er en tverrfaglig kongress med fokus på samfunnsvitenskap, utdanning og næringsliv.

– Dette er tidenes samarbeid om arktisk forskning. Det blir mange forskningssesjoner, fellesarrangement og plenumsmøter. I hovedsak er dette en kongress for forskere, men det blir også noe for publikum, da det også blir populærvitenskapelige arrangement og kulturinnslag, forteller Hovelsrud.

Det første møtet mellom Apriil Congress, Nordlandsforskning og Nord universitet ble arrangert i november 2022. Det er nå etablert tre komiteer som skal jobbe videre med organiseringen, blant annet en vertskapskomite og en programkomite.​ F.v. Bendikte Kosmo Underland (Nordområdesenteret), Lisbeth Iversen (Visit Bodø), Harald Riisnæs (Apriil), Sølvi Korsvik (Ramsalt), Sindre Hauge (Apriil), Majken Paulsen (IASSA og Nordlandsforskning), Tina Bringslimark (IASSA Sekretariat og Nord universitet). Bildet ble tatt av Grete K. Hovelsrud, IASSA og Nordlandsforskning som også var med på møtet.

Profesjonell aktør

Det jobbes nå med å sette sammen en vitenskapelig komite, hvis jobb blir å vurdere hvilke arrangement og foredrag som slipper gjennom nåløyet til programmet.

– Vi trenger flere komiteer som settes opp etter tematiske områder. Disse vil være satt ned i løpet av februar 2023, forteller Tina Bringslimark, seksjonssjef for forskning og utvikling ved Nord universitet.

Samtidig er konferansen så stor at Nord universitet og Nordlandsforskning som vertskap ikke kan gjøre alt det praktiske rundt konferansen selv. Derfor har det vært på anbud en jobb som profesjonell arrangør.

Apriil Congress vant anbudet.

Nå er kontrakten underskrevet – og sist høst møttes partene til sitt første arbeidsmøte.

– Konferansen blir veldig stor. Visstnok den største som noen gang er arrangert i Bodø. Vi venter mellom 1 000 og 1 500 deltakere. Apriil skal bistå oss i planleggingen av alt det praktiske, sier Bringslimark.

IASSA

IASSA ble etablert i Fairbanks, Alaska i 1990 for å styrke samarbeidet mellom samfunnsvitenskapelige forskere i arktisk. Målet med IASSA er å stimulere til internasjonalt samarbeid, samt å utveksle og dele samfunnsforskning som omhandler livet i de arktiske områdene. Dette inkluderer også urfolksrelatert forskning. IASSA har status som observatør i Arktisk råd. Professor Grete Hovelsrud ved Nordlandsforskning og Nord universitet, innehar presidentvervet i IASSA i årene 2021-2024. 

 

UArctic

UArctic ble etablert i 2011 og består av et nettverk av universitet, høyskoler og forskningsinstitusjoner i den  arktiske regionen. UArctic jobber for å fremme utdanning og forskning i  arktisk. UArctic Congress arrangeres annet hvert år og har siden 2018 blitt organisert som en del av programmet til Arktisk råd. Formannskapet i rådet rullerer mellom de åtte arktiske statene og varer i to år. Norge skal ha formannskapet i perioden 2023-2025, noe som er grunnlaget for at UArctic Congress avholdes i Norge og Bodø i 2024. Det internasjonale sekretariatet er lokalisert til Rovaniemi, Finland.

 

Nordområdesenteret, Handelshøgskolen ved Nord universitet

Nordområdesenteret arrangerer High North Dialogue som en årlig konferanse, hvis mål er å bringe sammen organisasjoner og personer som jobber med utviklingen av arktisk. Målet er å fasilitere dialog mellom ulike aktører tilknyttet utviklingen av arktisk.