Ber studenter bidra til en levende campus

Studenter og ansatte på stand

Positive til spørreundersøkelse om levende campus: Fra venstre studentene Ane Dorthea Johansen og Tora Løvseth, og rådgiverne Malin Birgitte Olsen og Janicke Toxen Flack ved Nord universitet. Foto: Svein-Arnt Eriksen. 

Ber studenter bidra til en levende campus
Alle Nord-studenter oppfordres til å svare på hvordan universitetet skal sikre levende og inkluderende campus og studiesteder.

Hvordan bruker du som student studiestedet ved Nord universitet?

Dette blir alle Nord-studenter nå oppfordret til å svare på i en ny undersøkelse kalt "Levende campus". Undersøkelsen ble godt mottatt av studentene da den nylig ble promotert i Bodø.

– Ja, denne undersøkelsen svarer jeg gjerne på, sier student Tora Løvseth (25). Hun og medstudent Ane Dortea Johansen (20) mener spørreundersøkelsen er et godt initiativ.

Pirret nysgjerrigheten med promotering

Målet med undersøkelsen er å kartlegge hvor mye og hvordan studentene ved Nord universitet benytter studiestedet sitt. Undersøkelsen er anonym, og studentene deltar ved å besvare et nettskjema som er sendt ut til alle studenter via Canvas og på studentpost.

Student Ane Dorthea Johansen håper at mange vil delta i undersøkelsen.

– Et levende campus er viktig, ikke minst for alle tilreisende studenter, mener hun.

Seniorrådgiver Janicke Toxen Flack og rådgiver Malin Birgitte Olsen ved utdanningsavdelingen forteller om et jevnt sig av studenter til standen da de nylig promoterte undersøkelsen.

– Vi kom i snakk med mange studenter og fikk informert godt om undersøkelsen. Studentene vi snakket med er veldig positive til å bidra til målet om mer aktivitet på campus, sier Janicke Toxen Flack.

Spørreundersøkelsen ble åpnet 3. april og varer helt fram til 3. mai. Undersøkelsen tar om lag fire minutter å besvare.

Ved alle studiestedene er det nå sendt ut flyers og hengt opp plakater. På plakaten er det en kort info og en QR-kode som linker til undersøkelsen.

Bra for læringsmiljø og relasjonsbygging

– Nord trenger studenter på campus for å skape et godt læringsmiljø, sier Toxen Flack.

Undersøkelser viser at mange studenter er ensomme. Et levende campus kan være et tiltak for å skape gode relasjoner både i og utenfor campus, mener Toxen Flack.

– Vi tenker også at det er lettere å lykkes faglig om studentene treffes for å samarbeide om fagene, sier hun.

Reklamerer for levende campus: Rådgiver Malin Birgitte Olsen og seniorrådgiver Janicke Toxen Flack ved utdanningsavdelingen informerte studentene om den pågående spørreundersøkelsen på nett. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Levende campus

Hvordan bruker du som student campus ved Nord universitet?

Alle Nord-studenter oppfordres til å delta i spørreundersøkelsen. Du deltar ved å gå inn på følgende nettskjema, (som krever innlogging):

Campusundersøkelse - Nettskjema

Kontaktperson