Bruker kunst og kultur i eldreomsorgen

Tre kvinner snakker sammen

Kunst og kultur i omsorgen. Hilde Riisnæs Husby (i midten) er kultur- og frivillighetskoordinator ved Belset omsorgsbolig i Bærum kommune. Foto: Alexandra Dahlen

Bruker kunst og kultur i eldreomsorgen
Videreutdanningen i kunst og kultur i helse og omsorg har gitt Hilde Husby mot til å gå ut av egen komfortsone og prøve nye ideer.

– Det beste med jobben min er at den er så variert og at det jeg holder på med er utelukkende positivt. Jeg merker at jeg gjør beboerne glade, og at jeg bidrar til å gjøre en forskjell, sier Hilde Riisnæs Husby. Hun er kultur- og frivillighetskoordinator ved Belset omsorgsbolig i Bærum kommune.

Nye ideer og faglig påfyll

Hilde har utdanning innen markedsføring og kunstfag.

– Gjennom jobben min har jeg har sett at det er lett å havne i en situasjon hvor man tilbyr beboere aktiviteter hvor de er passive mottakere, og ikke deltakere. Jeg tenkte videreutdanningen i kunst og kultur i helse og omsorg ville gi meg et teoretisk grunnlag, litt faglig påfyll, noen nye ideer og noe mer håndfast som jeg kunne bruke inn i arbeidshverdagen min.

Hvordan opplevde du utdanningen?

– Det var fint å få dykke teoretisk ned i faget, og jeg likte godt oppgavene vi hadde. Gjennom samlingene samarbeidet vi en del med studentene fra videreutdanningen i musikkbasert miljøbehandling. Da kunne vi utfordre og lære av hverandre.

Aha-opplevelser

Hilde trekker spesielt fram "Shared reading" og skriving som metoder hun har lært mye av.

– Dette var fine temaer og jeg fikk noen aha-opplevelser der. Etter videreutdanningen har jeg fått mer dreisen på lesegruppene vi har. Det har vært interessant å se hvordan det vi lærte har hjulpet til med å åpne opp, slik at vi nå har diskusjoner rundt f.eks. dikt på en annen måte enn tidligere. Jeg vil også trekke frem de ulike teaterøvelsene vi lærte og dansetimene med Kari Anne Bjerkestrand. Jeg har brukt flere av øvelsene vi lærte av henne i yogatimene jeg arrangerer.

Hilde forteller at studiet har gitt henne mot til å gå ut av egen komfortsone og prøve nye ting.

– Det er så lett å sette begrensninger på seg selv fordi man er redd for at beboerne skal synes det er teit, barnslig eller rart, eller at de ikke vil forstå aktivitetene du setter opp. Nå har jeg blitt mye flinkere til å bare hoppe ut i det. Jeg ser at det gjør alt mye morsommere både for dem og for meg.

Kunst gir mestringsfølelse

Har du en opplevelse med kulturbasert miljøbehandling som har gjort spesielt inntrykk på deg?

– En av beboerne hvor jeg jobber deltok på en av malergruppene mine. Hun hadde sett et program fra Serengeti i Afrika og ønsket å lage et bilde som handlet om det. Jeg printet ut bilder av ulike dyr til henne, og hun fikk sette dem sammen til en collage. Den gleden og mestringsfølelsen jeg så da hun holdt på var helt utrolig. Det lyste stolthet av henne da hun viste meg det ferdige bildet. Det var så fint å se og være en del av det.

Hvem passer videreutdanningen i KKHO for?

– Jeg tenker videreutdanningen passer spesielt godt for folk som jobber med aktiviteter i eldreomsorgen og psykiatrien. Det å få mulighet til å delta i ulike aktiviteter og mulighet til å oppleve mestring er verdifullt for alle. Jeg har stor tro på at dette bidrar til at folk kan håndtere sine utfordringer på en bedre måte, fordi de får en pause fra en nedadgående tankespiral.

Kunst og kultur i helse og omsorg

Studiet gir deg nye verktøy for å fremme livsmestring og livskvalitet i helse- og omsorgsarbeid. 

  • Oppstart: Høst 2024
  • Studiepoeng: 15
  • Søknadsfrist: 15. april 2024

Les mer om studiet