– Det er bare muligheter om du blir sykepleier

sykepleiergnist

Engasjerte sykepleiere. Denne gjengen med erfarne sykepleiere med helt ulike yrkesretninger, har samlet seg om å lage en podkast for å inspirere nye generasjoner til å bli sykepleiere. Fra venstre: Elisabeth Tamnes, Grethe Bøgh Næss, Odil Sætertrø og Heidi Høwe. Foto: Tarjei Abelsen.

– Det er bare muligheter om du blir sykepleier
Sykepleiergnist er navnet på en ny podkast fra Nord universitet.

– Det er kult å være i et studio for første gang, sier kommunejordmor i Sortland, Heidi Høwe.

I 1986 begynte hun på Namdal sykepleierhøgskole, som nå er Nord universitet, studiested Namsos. Det samme gjorde initiativtaker for podkasten, førstelektor Odil Sætertrø ved Nord universitet, og Elisabeth Tamnes som jobber som avdelingsleder i hjemmetjenesten i Røros kommune.

Nå er de tre samlet i studio sammen med førstelektor Grethe Bøgh Næss, som underviste de tre damene da de begynte på sykepleierutdanningen. Bøgh Næss jobber fortsatt ved utdanningen, nesten 35 år etter at hennes tidligere studenter gikk ut.

Nå vil de fire bruke sitt levende engasjement for sykepleieryrket, til å inspirere en ny generasjon til å velge yrket de selv er så glad i.

– Dette er som en reunion å regne, og jeg synes det er veldig gøy å få lov til å sette meg ned til samtaler med disse damene, sier Bøgh Næss.

Et yrke med muligheter

Planen er å spille inn fire episoder. Tre hvor de diskuterer yrket ut fra de ulike retningene det har tatt dem i livet, og en episode hvor Sætertrø og Bøgh Næss samtaler med studentene Jørgen Leivseth og Odin Stahlsberg. Leivseth er inne i sitt andre år på utdanningen, mens Stahlsberg er inne i sitt tredje år ved utdanningen i Bodø.

– Det er viktig å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunen, og jeg er glødende engasjert for faget. Jeg ønsker at flere skal søke seg inn sykepleierutdanningen, slik at vi kan rekruttere flere med nødvendig kompetanse ute i kommunene og ellers, sier Heidi Høwe om sin motivasjon for være på prosjektet.

Elisabeth Tamnes ønsker å bidra til framsnakking av yrket.

– Jeg synes det kommer så mye negativt i media, og det skuffer meg. Det gjør meg trist, lei, irritert og sint. Derfor er det veldig bra at vi kan snakke om muligheter, sier hun.

Det er bare muligheter i dette yrket og det er viktig å få det fram. Vi må framsnakke oss selv.

Elisabeth Tamnes, avdelingsleder i Røros
Studentenes perspektiv. I siste episode av podkasten får publikum bli kjent med sykepleierstudentene Jørgen Leivseth og Odin Stahlsberg. Foto: Sykepleiergnist.

Ingen redsel i studio

Tamnes har vært intervjuet en del på lokalradioen i Røros. Hun synes derfor det er helt uproblematisk å sitte foran en mikrofon når det røde lyset går på og de er i opptak i studioet ved Nord universitet i Bodø.

– Vi har drodlet og har en ganske “laid back” holdning til at vi skal klare å prate. Det er vi gode på, jeg er ikke redd for det. Vi har forberedt oss mentalt før vi kom, sier Tamnes.

– Vi kjenner hverandre godt og føler oss trygg, så det føles ikke så skummelt, samtykker Heidi Høwe.

– Og så kan vi trykke delete når vi vil, legger Tamnes til.

Nye metoder. Odil Sætertrø har initiert den nye podkasten, og er stadig på utkikk etter nye måter å nå ut til unge potensielle søkere til sykepleierutdanningen. Foto: Tarjei Abelsen.

Vil inspirere kolleger

De fire kollegaene deler en bekymring for utviklingen med dårlige søkertall, og ønsker å gjøre sitt for å snu utviklingen.

– Vi vet at mange faller fra etter fullført utdanning, og jeg håper vi også kan inspirere folk som er i yrket til å se på mulighetene de har for å gjøre nye ting, sier Odil Sætertrø.

– Vi er ulike typer og har gjort veldig ulike ting, men vi har den samme gløden for faget. Jeg har tenkt at vi har noe på hjertet som vi vil formidle. Vi ønsker at våre kolleger skal få høre at det de gjør har en stor verdi, sier Sætertrø.

For få nyanser i media

I likhet med Tamnes mener Sætertrø at det har blitt for mye negativt snakk om lite lønn og at det er et belastende yrke.

– Jeg vil ikke at ungdommen skal sitte igjen med et inntrykk av at det er håpløst for dem å bli sykepleiere, for det stemmer ikke. Visst har vi ting å kjempe for når det gjelder vilkår, men det må ikke overskygge hvor fantastisk det er å være sykepleier, sier Sætertrø.

Heidi Høwe mener media er for dårlig til å få fram nyanser, og synes i for stor grad at det negative blir vektlagt.

– Nå må vi finne tilbake til røttene og det positive. Vi må få folk til å bli engasjert i sykepleieryrket, og verdsette og sette pris på det, sier hun.

Yrket må framsnakkes. De erfarne sykepleierne mener det er veldig viktig å få et positivt fokus på yrket, til tross for at det er yrkeskamper å kjempe også i framtiden. Foto: Tarjei Abelsen.

Vil være med å utvikle faget

En eldre befolkning med mer komplekse utfordringer. gjør at sykepleieryrket er langt fra statisk. Endringer i arbeidsmåter og bruk av ny teknologi er avgjørende. Dette er det enighet om over det ganske land.

Men det gir også muligheter, understreker Odil Sætertrø.

– Vi må gå sammen for å få mer kunnskap og utvikle faget.

Podkasten ble lansert i februar 2024. Målet er at både ferske og erfarne sykepleiere skal få ta del i engasjementet disse kollegaene har beholdt hele yrkeslivet, samt at flere skal få lyst til å bli sykepleiere.

– Gjennom disse samtalene kan også erfarne sykepleiere få nye perspektiver på hva vi som sykepleiere kan gjøre.

Podkasten er produsert som en del av Sykepleier i Nord-prosjektet, som du kan lese mer om her.

Her kan du høre episodene:

Bli sykepleier

Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktige øyeblikk, som ved fødsel og ved slutten av livet. Du må ofte tenke og handle fort, samtidig som du må være faglig dyktig. Du vil ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb.

Ved Nord universitet tilbyr vi blant annet:

Kontaktperson