– Er det rett å være pasifist?

Andreas Østhagen holder foredrag foran en vegg med gult teppe som har en lampett på seg.
– Er det rett å være pasifist?
Andreas Østhagen ved Nordområdesenteret med nye rapporter og intervju om sikkerhetssituasjonen i Arktis.

For The Arctic Institute har han skrevet artikkelen Five Misconceptions in Arctic Security and Geopolitics hvor han diskuterer noen av de analytiske fallgruvene som fortsetter å prege arktiske debatter.

I artikkelen Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene: Konflikteskalering og økt oppmerksomhet peker han på noen sikkerhets- og utenrikspolitiske utfordringer i nordområdene som Norge må håndtere i årene som kommer. Først ser han på eskaleringspotensialet i nord og tilknyttede tiltak for å redusere spenning. Deretter trekker han fram fire områder hvor Norge ville være tjent med mer åpenhet og tydelighet både i nordområdedebatten og vis-a-vis allierte stater.

Onsdag 7. juni ble han også intervjuet av Avisa Nordland hvor han forklarer hvorfor amerikanerne er med på øvelser i Norge:

– Amerikanerne er her for å vise at Nato tar nordområdene på alvor. Det at de deltar på øvelser vil være avskrekkende ovenfor Russland, forteller Østhagen.

Flere har gitt uttrykk for skepsis til at verdens største hangarskip nå operer i norske farvann, og at det kan bli sett på som provokasjon overfor Russland. Østhagen er klar på at det er behov for en balansegang.

– Er det rett å være pasifist? spør Østhagen.

– Når det utvikles sikkerhetspolitikk, ser vi på intensjonene i andre land. Det at Russland annekterte Krim i 2014 og så gikk til krig med Ukraina i fjor viser at regime i Moskva vektlegger militær makt. Norge er et sårbart land som ikke har et forsvar som er sterkt nok alene, derfor er det viktig at amerikanerne som vår viktigste alliert deltar på øvelse i Norge. Det er USA som kommer å hjelper oss om noe skulle skje, og da er det viktig at Norge har et godt samarbeid med amerikanerne.

Østhagen peker på at Russland har kritisert Norge for å være et militært springbrett for USA, og at det øker den militære aktiviteten i nordområdet.

– Det er ganske kunstige anklager fra russisk side når den økte militære aktiviteten fra Nato sin side er et motsvar på den økte aktiviteten på russisk side. Det hele blir paradoksalt og en skummel utvikling, og vi ønsker ikke konflikt med Russland, utdyper han.