Forskere utvikler verktøy for å vurdere helsen til hvaler

Hval blåser og drone
Forskere utvikler verktøy for å vurdere helsen til hvaler
Forskere ved Nord har fått midler til å utvikle verktøy for å vurdere helsen til hvaler og delfiner ved hjelp av hvalsnørr.

Med 10 millioner kroner i ny finansiering fra Norges forskningsråd (NFR) skal forskere ved Nord nå i gang med et 5-årig prosjekt (BLOWOMICS) for å forbedre helsevurderinger av ville og fangede delfiner og hvaler.

BLOWOMICS, ledet av førsteamanuensis Courtney Alice Waugh, Nord universitet Steinkjer, er en videreføring av doktorgradskandidat Helena Costa sitt Whale Exhale-prosjekt ved Nord.

Dette var veiledet av Waugh, professor Jorge Fernandes, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, FBA og professor Susan Bengtson Nash (Griffith University, Australia).

Som en del av Costas doktorgrad er det allerede samlet inn prøver fra hvalens snørr ved hjelp av en drone. Dronen flys gjennom luftstrålen som hvalen blåser ut når den kommer til overflaten for å puste.

Denne metoden tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet.

– Ikke-invasive biomarkører for hvaler er for tiden knappe, så ved å utvikle disse biomarkørene vil BLOWOMICS revolusjonere vår forståelse og forvaltning av helsen til disse ville og karismatiske marine ressursene, sier førsteamanuensis Waugh.

Observerer blåseprøver med drone: Førsteamanuensis Courtney Alice Waugh (til venstre) og stipendiat Helena Costa. Foto: Thomas Jergel/CAMERAT. Toppbilde: Priivat.

Stipendiat Helena Costa håper at de gjennom BLOWOMICS vil kunne utvikle disse biomarkørene på en måte som er rimelig og enkel å bruke, slik at andre forskere kan reprodusere disse metodene og resultatene kan sammenlignes over hele verden.

Waugh sier at hvis de lykkes, beregner de at kostnadene for deres nye biomarkører vil være 10% av kostnadene ved tradisjonelle analyser.

– Hvordan vil disse biomarkørene bli utviklet?

– Ved å utnytte en type lite RNA som finnes i de fleste vev og kroppsvæsker av alle organismer, kalt mikroRNA (miRNA), sier Waugh.

MiRNA-profiler er kjent for å endre seg under forskjellige fysiologiske og patologiske tilstander på en potensielt forutsigbar måte og får en økende interesse for tidlig ikke-invasiv sykdomsdiagnose hos mennesker.

Waugh og Costa er de første til å pionere denne teknologien i hvaler. Det er flere hundre mikroRNA i kroppen til en hval. Vi ønsker å studere tilstedeværelsen og mengden mikroRNA og sammenligne hvordan de endrer seg mellom individer.

– De kan potensielt gi informasjon om dyrenes kjønn, graviditetsstatus, og forhåpentligvis vil vi også kunne knytte dem til tilstedeværelsen av spesifikke sykdommer, alt dette ved hjelp av blåseprøver samlet inn uten å røre hvalen, sier Helena Costa.

Ny metode: Forskerne skal utvikle verktøy som skal analysere blåseprøver fra hval og delfiner. Foto: Privat.

Costa forteller at de i dette nye forskningsprosjektet skal jobbe med dyr i fangenskap, i samarbeid med SeaWorld Foundation for Research, Rescue and Conservation på Gold Coast i Australia.

Nord universitet har allerede sikret seg sin første leveranse av blåseprøver fra SeaWorlds 26 delfiner i fangenskap, og Costa er for tiden i laboratoriet for å analysere miRNA-innholdet.

– Disse 26 delfinene vil spille en viktig rolle i å validere metodene våre i et kontrollert miljø, og for å skaffe data som kan brukes i fremtiden med ville dyr. Det er veldig spennende, sier Costa.
Ved full sirkel vil disse biomarkørene bli brukt av SeaWorlds hovedveterinær Dr. Claire Madden for helsevurderinger av hennes fangepopulasjoner, samt reddet ville dyr.

For eksempel deltok SeaWorld nylig på en stranding av en knølhval, sier Waugh.

Hun sier det var ødeleggende å se dens åpenbare nød da den slo i grunnene og øynene blinket. Det var ikke et godt resultat denne gangen, men med verktøy som vårt vil de kunne få viktig informasjon for å hjelpe til med å redde og rehabilitere disse dyrene i fremtiden.

BLOWOMICS danner et internasjonalt konsortium med følgende partnere:
Professor Jorge Fernandes, FBA, professor Audun Rikardsen, Universitetet i Tromsø, Dr. Tiu Similä, Whale2Sea, Norge, førsteamanuensis Susan Bengston Nash, Griffith Uni, Australia, Dr. Claire Madden, DMV, Seaworld Australia, professor Christian Sonne Aarhus Uni, Danmark Ursula Siebert, Prof. Prof. h. c. Dr., University of Veterinary Medicine, Hannover, Tyskland.