Går sammen om kriseøvelsen

Øvelse Nord Samvirke

Øvelse Nord Samvirke: Avtalepartnerne f.v. varabrannsjef Kjetil Haugen, Salten Brann IKS, politimester i Nordland, Heidi Kløkstad, rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet og avdelingsdirektør Hanne Bragstad, Hovedredningssentralen Nord-Norge. Foto: Lise Fagerbakk

Går sammen om kriseøvelsen
Nord universitet, politiet, brann og Hovedredningssentralen går sammen om kriseøvelsen i Bodø. Det første scenariet blir en redningshendelse til sjøs.

Salten Brann IKS, Nordland politidistrikt, Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) og Nord universitet har inngått en samarbeidsavtale om Øvelse Nords operative øvelse; Øvelse Nord Samvirke.

Den nye avtalen innebærer at blålysetatene fra og med våren 2024 tar et større ansvar for planlegging og gjennomføring av samvirkeøvelsen.

Avtalen om Øvelse Nord Samvirke ble i november 2023 formalisert og underskrevet av partene.

I den nye samarbeidsavtalen skal de store etatene rullere på hvem som er prosjekteier og har prosjektlederansvar. Våren 2024 vil HRS ha ansvaret, deretter følger politiet i 2025, og så brann i 2026.

Det er allerede klart at scenario for den første øvelsen etter den nye avtalen, blir en redningshendelse til sjøs.

Mer forutsigbarhet

– Samvirkeøvelsen hadde vokst seg så stor at det er på tide at de store aktørene i redningstjenestene og nødetatene tar hovedansvar for å drive den videre. For skuelystne vil Øvelse Nord i stor grad se ut som tidligere år, ved at det blir fullt kjør for studentene og mange faglige forelesninger og seminarer på campus i Bodø, sier Maria Strandås, som er prosjektkoordinator i samvirkeøvelsen.

Derimot innebærer avtalen økt grad av forutsigbarhet rundt øvelsen.

– Nå forplikter de store aktørene seg til å ta lederansvaret og til å evaluere planleggingsfase og gjennomføring. Noe som er viktig for å bli bedre. Avtalen gjør arbeidet mer forutsigbart. Det blir veldig spennende å se hvordan dette blir, sier hun.

Nå forplikter de store aktørene seg til å ta lederansvaret og til å evaluere planleggingsfase og gjennomføring. Noe som er viktig for å bli bedre.

Maria Strandås, prosjektkoordinator

Øvelse Nord

Det er 27 år siden Nord universitet for første gang arrangerte det som den gang ble kalt en katastrofeøvelse, og som raskt ble lagt merke til av øvrige sikkerhetsmyndigheter i landet. En posisjon Nord universitet siden har tatt godt vare på.

Nå fortsetter altså samarbeidet i et nytt spor og i en mer operativ retning. Det endrer likevel ikke Nords pedagogiske fokus og faglige posisjon. I tillegg til massiv studentdeltakelse i Øvelse Nord Samvirke, arrangeres som tidligere år både fagdager, seminarer, faglige forum, folkemøter og en rekke andre aktiviteter på Nord universitet i Bodø, i uke 17, 2024.

Øvelse Nord i et historisk perspektiv

1996: Første katastrofeøvelse ble arrangert av Høgskolen i Bodø. Hensikten den gang var at sykepleier-, politi- og journaliststudentene skulle få trene på sine kommende yrkesroller i et krisescenario. I dag deltar flere hundre studenter på bachelor- og mastergradsnivå, sammen med ansatte ved Nord universitet og personell fra ulike deltakende aktører.

I starten var øvelsen et samarbeidsprosjekt mellom flere fakulteter, og ble drevet mye på dugnad. Øvelsen vokste i størrelse da det etter hvert ble etablert samarbeid med flere aktører, blant andre nødetatene og offentlige myndigheter. I 2008 kom også det første fagseminaret for studenter og deltakere på øvelsen.

Konseptet "Øvelse Nord" vokste fram i 2013 og har siden bestått av kriseøvelsen med faglig påfyll, utdanning og forskning.

Fra 2015 ble Øvelse Nord etablert som et eget prosjekt og tilført eksterne midler.

 

Kontaktperson