Han skal lede Nordområdesenteret frem til ny direktør er på plass

Jan-Oddvar Sørnes trer inn som midlertidig leder

KLAR FOR OPPGAVEN: Professor Jan-Oddvar Sørnes. Foto: Markus Thonhaugen / Nordområdesenteret.

Han skal lede Nordområdesenteret frem til ny direktør er på plass
– Stas, sier professor Jan-Oddvar Sørnes, som i sin tid var med på å grunnlegge senteret.

En bauta og pioner innenfor nordområdesamarbeid går av med pensjon. Frode Mellemvik har ledet Nordområdesenteret i 17 år, og nå starter arbeidet med å finne hans etterfølger. Fem kandidater hadde meldt sin interesse ved søknadsfristens utløp.

Hvem som blir ny direktør blir tidligst klart til høsten, kanskje så sent som ved årsskiftet. I en overgangsfase trer professor Jan-Oddvar Sørnes inn som konstituert leder.

– Det er stas å bli spurt, sier Sørnes om jobben han formelt går inn i 1. juli.

– Min målsetting er å støtte opp under prosjektene som er her, lære folk å kjenne og legge til rette for at de kan levere så godt de kan.

MED Å GRUNNLEGGE: Sørnes var i sin tid med på å grunnlegge senteret.

Var med under etableringen

Sørnes er ikke ukjent med Nordområdesenterets arbeid.

Han var i sin tid involvert i senterets tilblivelse og oppstart, og var i mange år tilknyttet senterets arbeid. Blant annet var han delaktig i oppstarten av masterprogrammet i energiledelse og ulike prosjekter tilknyttet det.

Sørnes og Mellemvik kjenner med andre ord hverandre godt.

 – Jeg studerte i USA og kom direkte derfra og begynte her i 1992. På midten av 90-tallet ble jeg rådgiver i staben til Frode da han var rektor, minnes Sørnes.

I 2007 rykket han opp til å bli prodekan for Handelshøgskolen og ble mindre involvert i Nordområdesenterets arbeid. Skjønt har han fulgt med fra sidelinjen.

– Jeg har fått lov til å være med og bygge det som i dag er Nordområdesenteret, selv om jeg ikke har vært veldig aktiv de siste åtte-ti årene.

Brytningstid

Den nye lederen må navigere i et landskap i endring, ikke minst geopolitisk.

Sørnes sier han vil jobbe for å utvikle internasjonale relasjoner og skape muligheter for studenter og forskere i den perioden han skal lede.

– Det er jo i brytningstid i den forstand at det internasjonale samarbeidsklimaet har endret seg.

– Jeg tror min bakgrunn gjør at jeg har noe å bidra med, sier Sørnes - som legger til at han vil jobbe for å utvide basisfinansieringa og bidra til stabilitet.

HELGELENDING: Sørnes er opprinnelig fra Brønnøysund.

Fem kandidater

Fem kandidater har søkt på den faste stillingen som leder for Nordområdesenteret.

Disse er:

  • Anatoli Bourmistrov (52), professor bosatt i Bodø,
  • Corine Wood-Donnelly (44), jobber ved Nord universitet og bosatt i Bodø,
  • Andreas Raspotnik (41), seniorforsker og bosatt i Oslo,
  • Irene Dahl, professor bosatt i Tromsø,
  • Rasmus Gjedssø Bertelsen (49), professor bosatt i Tromsø.

Frode Mellemvik sier at den nye lederen, når den faste etter hvert er på plass, trolig vil legge vekt på å arbeide med hvordan Nordområdesenteret kan videreutvikles og forsterkes.

– Vi får til mye ved Nordområdesenteret og det vi er og har gjort utgjør et stort potensial for å videreutvikle senteret.

– Målet må være å at vi bidrar med å utvikle og formidle kunnskap som kan styrke mulighetene for verdiskaping ut fra de ressurser og muligheter som ligger i nordområdene. Stortinget og de regjeringene vi har hatt gjennom de siste 20-30 årene, har påpekt at nordområdene er nasjonens viktigste strategiske satsingsområde og at verdiskapingen i nordområdene skal sikre velferd og velstand for kommende generasjoner, sier Mellemvik.

PIONÉR: Frode Mellemvik, her avbildet under Arctic Congress Bodø 2024.

Dette er Nordområdesenteret:

  • Nordområdesenteret ble formelt åpnet i 2007, men røttene strekker seg helt tilbake til 1991. På initiativ fra Nordland fylkeskommune begynte Mellemvik, da dekan, å utvikle samarbeid med russiske utdanningsinstitusjoner.
  • Dette la senere la grunnlaget for senterets etablering med støtte fra både næringsliv og offentlige aktører.
  • I dag er Nordområdesenteret et anerkjent internasjonalt senter for forskning, utdanning og kommunikasjon om samfunns- og næringsutviklingen i nordområdene.
  • Det ligger under Handelshøgskolen på Nord universitet og har et stort internasjonalt nettverk.