Her er studentene med på å forme utdanningen

Faggruppeleder Elin Børve sammen med studenter ved barnehagelærerutdanningen

Studenter er nøkkelen: Faggruppeleder Elin Børve (i midten), er flankert av (f.v) Hege Hagen, Marit Stensen, Ingrid Hjertås og Anne Kathrine Dalen Nordseth, alle sisteårsstudenter ved barnehagelærerutdanningen.

Her er studentene med på å forme utdanningen
Barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet bruker studenter aktivt når de skal lage en enda bedre og mer attraktiv utdanning.

– Vi jobber hardt med rekruttering og med å lage en utdanning med høy faglig kvalitet, sier faggruppeleder ved barnehagelærerutdanninga, Elin Børve.

Jobbet sammen for enda bedre studier

Studenter og ansatte ved barnehagelærerutdanningen var i slutten av juni samlet på det flunkende nye Wood Hotel i Bodø for å løfte opp ulike tema som skal gjøre innholdet i barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet enda bedre.

På agenda stod blant annet tema knyttet til internasjonalisering og hvordan man kan forbedre kvaliteten på nettundervisningen, som barnehagelærerutdanningen ved Nord har satset tungt på for opptaksåret 2024.

Også praksisfortellinger og erfaringsdelinger fra blant annet hospitering i barnehage av faglige ansatte har vært en del av programmet. Ifølge faggruppeleder Elin Børve har det vært innholdsrike dager med mange gode diskusjoner rundt bordene.

– Videreutvikling og kvalitetsarbeid er essensielt for oss i arbeidet med å lage den beste barnehagelærerutdanningen, sier Børve.

Nord og verden: De ansatte ved barnehagelærerutdanningen på Nord universitet er opptatte av å skape attraktive studier. Internasjonalisering er viktig for universitetet.

77 prosent økning på barnehagelærerutdanningen

Børve og barnehagelærerutdanningen kan på årets opptak vise til en økning på 77 prosent på søkere som har satt barnehagelærerutdanningene ved Nord på 1. prioritet sammenliknet med 2023. Landssnittet er på null prosent, altså uforandret fra 2023.

Faggruppelederen er svært fornøyd med dette.

– Når så mange velger Nord og barnehagelærerutdanningen, skal vi sammen skape en enda bedre utdanning slik at alle våre studenter er fornøyde med kvaliteten og innholdet, sier hun og legger til at fornøyde studenter som snakker positivt om Nord og barnehagelærerutdanningen er avgjørende.

Fornøyde studenter er det mest effektive rekrutteringstiltaket vi har. Det å lytte til studentene er både nødvendig og viktig for oss

Elin Børve, faggruppeleder ved barnehagelærerutdanninga

Fast lederstilling før fullført studie

Og studentene er fornøyde. Ingrid Hjertås (27) er sisteårsstudent på barnehagelærerutdanningen ved Nord. Hun har allerede fått fast jobb som pedagogisk leder i en barnehage i Trondheim.

Hjertås og tre andre studenter ved barnehagelærerutdanningen ble invitert til å delta på seminaret i Bodø for å bidra.

– Jeg synes det er veldig fint at de tar oss med, vi har et annet perspektiv enn en de som jobber ved utdanningen. At vi får komme inn med dette perspektivet og våre erfaringer, og at de lytter til oss, er veldig bra, sier Hjertås.

Hun synes spesielt det var meningsfullt å bidra inn i det faglige arbeidet knyttet til undervisning og praksis.

Det er givende og gøy at de ansatte ved barnehagelærerutdanningen vil høre vår mening og få våre innspill på kvaliteten og innholdet i studiet

Ingrid Hjertås, barnehagelærerstudent
Ansatte og studenter sammen: Under samlingen i Bodø jobbet ansatte og studenter for å videreutvikle barnehagelærerutdanningen.

Ville valgt det samme på nytt

Hjertås er klar over den skrikende mangelen etter kvalifiserte pedagoger i hele landet.

– Det er ingen problem å få seg fast jobb i barnehage, sier hun og forteller at det også i Trondheim er stort behov for flere barnehagelærere og pedagogiske ledere.

Hjertås har bodd i Trondheim og pendlet inn til campus på Levanger gjennom studietiden. For henne har dette vært perfekt.

– Jeg har familie i Trondheim og ville bo der. Men jeg ville studere ved Nord, og da ble Levanger det naturlige å velge, forteller hun.

Hjertås trekker frem nærhet til foreleserne og et koselig studiested. Og togturene til og fra Trondheim.

– Det er genialt med den pendlingen. Jeg har fått gjort så mye skolearbeid på turene til og fra Levanger, smiler hun.

Og om barnehagelærerutdanningen ved Nord er hun full av lovord.

– Jeg får alltid svar på spørsmålene mine, og er veldig fornøyd med kvaliteten i utdanningen, sier hun og forteller at hun hadde valgt det samme på nytt.