Hvalforskning vekker internasjonal oppsikt

Courtney Waugh og Helena Gomes
Hvalforskning vekker internasjonal oppsikt
Se for deg at du forsker på hval og trenger prøver av hvalens snørr og pust. Samtidig ønsker du ikke å forstyrre dem. Nå vekker en svært dyrevennlig metode oppsikt.

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Forskere ved Nord universitet har tatt i bruk en spesiell og svært dyrevennlig metode for å få tatt sine prøver av hvalers utpust. Nemlig: droner.

Prosjekt Whale Exhale​

​En av metodene hun bruker er utåndingsprøvetaking med drone. Da fører de dronen gjennom strålen av luft som hvalen blåser ut når den kommer opp til overflaten for å puste. Metoden gjør at de unngår å forstyrre de enorme skapningene. På denne dyrevennlige måten får de samlet inn viktige prøver for videre analyser. 

SeaWorld i Australia

Moderne teknologi: Ved å bruke droner slipper forskerne å forstyrre hvalene nevneverdig i feltarbeidet. Foto: Thomas Jergel/Camerat

Nå vekker forskningsprosjektet internasjonal oppsikt. Tidligere i høst ble Helena og hennes veileder Courtney Waugh, førsteamanuensis ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, kontaktet av et tv-team i Australia. De jobber med en omfattende naturdokumentar om parken SeaWorld lokalisert ved Australias gullkyst, og ønsker å vie ett av de ti programmene til Helenas forskningsprosjekt.

– SeaWorld i Australia skiller seg veldig ut fra de andre SeaWorld-parkene som ligger i USA. SeaWorld i Australia investerer nemlig mye tid og ressurser til forskning og dyrevelferd, og denne dokumentaren vil i stor grad handle om nettopp dette. At de ønsker å inkludere vårt forskningsprosjekt i denne serien, er en stor ære for oss, sier Courtney Waugh. 
Ifølge Helena Costa vil de innsamlede prøvene gi dem tilgang til viktig materiale for videre analyser, som hormoner, proteiner, patogener og DNA. I tillegg til forskjellige biomarkører som de kan bruke til å få vite mer om hvert enkelt individ. 
– Dette vil hjelpe oss til å forstå hvordan disse artene vil respondere på det stadig økende trykket i de marine og arktiske økosystemene  i framtida, sier Costa.

Kartlegger framtidas hvalhelse

Vekker oppsikt. Courtney Waugh og Helena Gomes setter stor pris på den store interessen fra både media og andre rundt forskningsprosjektet. Foto: Thomas Jergel/Camerat

– Det at vi utvikler en ny biomarkør for helse som kan bli brukt både på ville dyr og på dyr som holdes i fangenskap, gjør prosjektet vårt ekstra interessant for SeaWorld. Vårt verktøy vil være til stor hjelp i arbeidet med å kartlegge den fremtidige helsen også til delfiner i SeaWorld-parkene. Det gjør også at hvaler og delfiner som er i fangenskap i parker som SeaWorld, kan spille en viktig rolle også overfor sine ville slektninger i naturen, sier hun.

Begge to setter stor pris på den store interessen de blir møtt med av andre forskere, media og folk flest. 
– Ettersom vi selv er lidenskapelig opptatt av dette, er det både spennende og hyggelig å få mulighet til å fortelle andre om det, sier Helena og får støtte av Courtney.

– Ja, det er virkelig en stor ære for oss å bli invitert inn i denne tv-dokumentaren, sier hun.