Hvor sannsynlig er det at Russland øker gasseksporten til Kina?

Petter Nore lener seg på et podie mens han tydeligvis snakker til et publikum. Vi ser bøker og en flier med High North Center bak ham.
Hvor sannsynlig er det at Russland øker gasseksporten til Kina?
Professor Petter Nore ved Nordområdesenteret med viktige bidrag til nyutgitt antologi.

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Vår professor emeritus, Petter Nore, har publisert artikkelen Gass Bridges and Geo-Economics of the Arctic. Artikkelen er bygget opp rundt to fortellinger.

Det første scenarioet handler om hvordan den kinesisk-russiske gassbroen vil avta i betydning frem mot 2060 (Net Zero), og blir stort sett irrelevant.

Det andre scenarioet beskriver hvordan gass vil styrke sin posisjon i Kinas energimiks og gassimporten fra Russland vil fortsette å øke. Mens den ble skrevet før krigen i Ukraina, kaster artikkelen lys over vanskelighetene for Russland med å erstatte tapet av sine europeiske gassmarkeder med ny eksport til Kina.

Artikkelen er en del av den nylig publiserte antologien Global Development in the Arctic.

Kontaktperson
Oslo