Hvordan legge til rette for elever i fådelte skoler - nettbasert studium

Anne Mette Rosø
Hvordan legge til rette for elever i fådelte skoler - nettbasert studium
Nord universitet tilbyr nå et mikrokurs i fådeltskoledidaktikk. Kurset er på 2,5 studiepoeng og har oppstart 12. september 2024.
Anne Mette Rosø
Anne Mette Bjørnvik Rosø.

Kurset har tre nettbaserte samlinger. Den første er 12. september, den andre 29. november, mens den siste samlinga er 31.januar 2025. Det påløper en liten studieavgift på kr. 1540,- og søknadsfrist til kurset er 1. juli.

- Dette er etterspurt kompetanse. Det hjelper lærerne med å legge til rette for undervisning ved små og mellomstore skoler. Mange har tatt kontakt med oss og etterspurt nettopp denne typen utdanning. Dette sier Anne Mette Bjørnvik Rosø som er emneansvarlig for dette studiet.

Dette lærer du i kurset

Når det gjelder innholdet i kurset vil det i stor grad handle om å gi lærere inspirasjon og forståelse for å legge til rette for temabasert og praktisk undervisning. I kurset vil du jobbe med læreplanverket og se på hvordan det kan legges til rette for undervisning av elever i grupper med aldersblanding.

-Ideen er å gi lærere ei litt større verktøykasse i møte med elevmangfold i alder, både når det gjelder temaorientering og didaktikk. Det kan for eksempel dreie seg om bruk av kunst, uterom eller andre arenaer som gir mulighet for læring, sier Bjørnvik Rosø.

Det kommer en oppfølger

Høsten 2025 kommer del to av fådeltskoledidaktikk. Dette blir en oppfølger hvor vi går mer i dybden når det gjelder kreative læringsformer, og et utvidet læringsrom utforskes mer i dybden. Vi vil også utforske flere ulike arbeidsmetoder. Eksempler på dette kan være bruk av nærmiljø og praktiske og estetiske læringsformer.

-Dette kurset vil få samme type organisering med nettbasert undervisning som det første kurset, men kan tas uavhengig av om du har tatt det første eller ikke, påpeker Bjørnvik Rosø.