– Ingen kan ta læring fra deg

Female student, wearing a graduation hat, holding a diploma and flowers while smiling into the camera.
– Ingen kan ta læring fra deg
Forskningsassistent ved Nordområdesenteret gjorde det så bra på Master-oppgaven at hun fikk en pris.

Fredag 2. juni 2023 mottok Nordområdesenterets egen forskningsassistent Maja Wolland Blomberg prisen for beste masteroppgave i kategorien High North and Internationalization. Hun delte prisen med Ziheng Chen, som har vært en del av utvekslingsprogrammet Handelshøgskolen Nord universitet har med East China Normal University i Shanghai.

Prisutdelingen fant sted under avslutningsseremonien for alle Master-studenter ved handelshøgskolen.

En komité på tre forskere ved Nordområdesenteret evaluerte de nominerte oppgavene, og utvalget fant at alle de nominerte oppgavene var av høy kvalitet og av største interesse.

Kvinnelig student, ikledd studentlue, står mellom to menn i et stilt bilde.
Stor dag: Direktør ved Nordområdesenteret, Mellemvik (venstre) har vært veileder for prisvinner Maja Wolland Blomberg (midten). Prisen ble overrakt til Maja av Zdenek Dvorak, spesialrådgiver i Nordland fylkeskommune. Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret.

Komiteen uttalte:

“For å motta prisen er det et krav om at oppgaven har en eksplisitt relevans for nordområdene. To av oppgavene oppfyller fullstendig dette kriteriet. Begge disse to avhandlingene viser avansert analyse og viktige forskningsfunn. På ganske forskjellige, men svært interessante måter, utforsker begge disse to avhandlingene hvordan politikk, lover, forskrifter og andre forhold er viktige for det som skjer i nordområdene. 

Begge avhandlingene viser forskningsresultater som er relevante for beslutningstakere, interessenter og det vitenskapelige miljøet, og bidrar til bærekraftig utvikling og velstand i nordområdene. Etter grundig vurdering av disse to avhandlingene og deres faglige innhold, har bedømmelseskomiteen besluttet at de begge fortjener prisen.”

Prisen ble overrakt Maja av Zdenek Dvorak, spesialrådgiver ved Nordland fylkeskommune.

Under takketalen sin kom Maja inn på det harde arbeidet det er å levere en Master og hvor stolte alle studentene til stede burde være denne dagen.

Hun fortalte også at hun de siste ukene av arbeidet med oppgaven hadde begynt å høre på bluesmusikk. Og på grunn av dette siterte hun blueslegenden BB King:

– Det vakre med å lære er at ingen kan ta det fra deg.

A big group of graduation students throwing their graduation hats into the air at the front of an auditorium.
Feiring: Slipp jubelen løs! Alle MSc studentene ved Handelshøgskolen Nord universitet feirer med å kaste hattene i været. Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret.
Kontaktperson
Research assistant