Klar for å ta i mot Europa i Bodø

Mange mennesker sitter ved lange bord i en møtesal

Bilde fra Governing week på universitetet i Split i desember 2023. Foto: Marko Car, University of Split

Klar for å ta i mot Europa i Bodø
28.-30. mai er Nord universitet vertskap for SEA-EU-alliansens viktigste samling: Governing week.

Nord universitet forbereder seg nå på å ønske omtrent 100 deltakere fra de ni universitetene i alliansen velkommen til Bodø. Governing Week er alliansens viktigste samling, og den arrangeres to ganger i året. I løpet av disse dagene vil det være møter, parallsesjoner, kulturelle arrangementer og nettverksbygging. Det er her mange avgjørende beslutninger for de ni partneruniversitetene blir tatt.

– Vi er beæret over å være vertskap for Governing week, der ledelse, studenter, administrasjon, fakultet og eksperter fra ulike fagområder og universiteter i SEA-EU samles, sier Tove Holm, prosjektleder for SEA-EU ved Nord universitet.

A woman dressed in orange, standing in a hallway in front of a SEA-EU roll-up
Prosjektleder for SEA-EU ved Nord universitet, Tove Holm. Foto: Lise Fagerbakk

Under samlingen vil det være totalt 11 møter blant ulike ledelses- og koordineringsgrupper innenfor alliansen.

– Slike møter er sentrale for å håndtere vårt nåværende og kommende arbeid i alliansen, og for å fremme innovasjon og kunnskap, sier Tove Holm. – Blant annet vil vi diskutere og bli enige om neste steg for å forbedre utvekslingen av ansatte og studenter mellom universitetene, den juridiske statusen til alliansen, og de felles studieprogrammene vi utvikler på doktorgrads-, master- og bachelor-nivå, forteller Tove Holm.

Program og informasjon

Ledelsesgruppene som skal møtes er blant annet studentrådet, teknisk arbeidsgruppe, kvalitets- og etikkutvalget, og ikke minst selve styret (Governing board), som for øyeblikket ledes av Nord universitet ved rektor Hanne Solheim Hansen.

I tillegg vil det være sosiale og kulturelle arrangementer, og deltakerne vil også få muligheten til å oppleve Bodønaturen, med turer til Mjelle og Saltstraumen.

Formålet med universitetsallianser

Europeiske universitetsallianser representerer et flaggskipinitiativ innenfor den europeiske strategien for universiteter. Målet er å etablere allianser mellom høyere utdanningsinstitusjoner over hele Europa, for dermed å styrke deres internasjonale konkurranseevne.

SEA-EU-alliansen startet sitt samarbeid i 2019 med seks europeiske universiteter. I en ny søknadsrunde til EU i 2022 ble alliansen utvidet med tre nye universiteter, hvor Nord universitet var en av disse. 

SEA-EUs langsiktige visjon er svært ambisiøs. Alliansen har som mål å bli til et flercampusuniversitet, sømløst integrert på tvers av de ni medlemsuniversitetene.

Les mer om SEA-EU på Nord universitet her, eller besøk SEA-EUs hjemmeside.

Om​ SEA-EU

    SEA-EU-alliansen består av ni universiteter:

    Til sammen har alliansen mer enn 150.000 studenter og 18.000 ansatte. Universitetene i alliansen skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet, og fremme sentrale samarbeidsområder som internasjonalisering, bærekraft, digital transformasjon, åpenhet og demokrati.

    For Nord universitet er SEA-EU-alliansen en unik mulighet til å videreutvikle universitetet, og gjøre Nord universitet mer synlig og få internasjonal anerkjennelse.

    Les mer om SEA-EU 

    Kontaktperson