Knalltall for siviløkonomutdanningen

To kvinner inne ved trapp. Foto

Blide damer: Økonomi- og ledelsesutdanningene er populære, og årets søkertall er hyggelig lesning både for (f.v) Hanne Stokvik som er studieprogramansvarlig for siviløkonomutdanningen og dekan Gry Agnete Alsos. Foto: Hege Eilertsen/Nord universitet

Knalltall for siviløkonomutdanningen
Søkertallene til Nords to-årige masterutdanning i økonomi og administrasjon – siviløkonomutdanningen – har i år skutt i været.

I fjor var det 117 førsteprioritetssøkere til studieprogrammet. I år er det 153 søkere. Det er en økning på hele 31 prosent, og hele 3,8 søkere for hver studieplass. 

De høye søkertallene er gode nyheter ikke bare for dekan Gry Agnete Alsos og studieprogramansvarlig Hanne Stokvik, men også for næringslivet og det offentlige. 

Enorm etterspørsel  

– Disse kandidatene er veldig etterspurte. Både vi og Handelshøgskolens studentforening Nord (HHS) får jevnlig henvendelser fra arbeidsgivere som lurer på hvordan de kan komme i kontakt med disse studentene. Flere vil gjerne komme i kontakt med dem før de er ferdig utdannet, og veldig mange studenter hos oss får seg jobb allerede før de har avsluttet studiene, eller like etterpå, sier Alsos. 
 
Dekanen ved Handelshøgskolen Nord (HHN) forteller at det er flere kontaktpunkter inn mot studentene. Mange selskaper og bedrifter er med på Karrieredagene som årlig arrangeres hvert høstsemester. Flere tar også direkte kontakt med studentforeningen

– Vi har også et nært samarbeid med næringslivet gjennom studieprogrammet, med muligheter både for internship og at man kan delta i et mentorprogram der man knytter kontakt med mentorer i næringslivet. I tillegg har vi flere forelesninger med bedriftsledere og andre i næringslivet, sier Alsos. 

Økning også på entreprenørskapsutdanning  

Både regionalt og nasjonalt er det er stort behov for økonomer og arbeidstagere med kunnskap om alt fra regnskapsføring til forretningsutvikling.  
 
Søkertallene fra Samordna opptak, som ble offentliggjort før helgen, viser at Nords økonomi- og ledelsesutdanninger er populære. 
 
– I snitt har søkertallene til studieprogrammene ved Handelshøgskolen Nord (HHN) økt med ti prosent sammenlignet med i fjor, forteller Alsos. 
 
Et annet studietilbud ved HHN som har markant høyere søkertall i år enn i fjor, er masterprogrammet i entreprenørskap- og forretningsutvikling. På studiet er det 20 studieplasser, og i år er det totalt 63 søkere som har studiet som sin førsteprioritet, sammenlignet med 27 søkere i fjor. 

– Det er veldig gledelig for oss, sier Alsos, som selv er professor med nettopp entreprenørskap som spesialfelt. 
 
Også Hanne Stokvik, som er studieprogramansvarlig for den to-årige masterutdanningen i økonomi og administrasjon, er glad for å se at søkertallene stiger. 
 
- Av erfaring vet vi at flere av disse studentene velger å bli igjen i nord etter studiene, og det er positivt for landsdelen, sier hun. 

Les også: Flere vil gjøre som Cathrine og Mari

Nord universitet har økonomi- og ledelsesutdanninger av ulikt omfang – fra årsstudier, via bachelorgrader og mastergrader til doktorgrad.

Universitetet har studiesteder i både Nordland og Trøndelag, og hele seks studiesteder kan friste med en ledelsesutdanning ved årets opptak.