Kunstverket Universitetsportalen på plass i Bodø

Universitetsportalen

Universitetsportalen er et kunstverk som består av to høye skulpturer i brent og tjæret eik og furu, som ruver mer enn fem meter over bakken. Statuene er montert utenfor Noatun og markerer inngangen til campus i Bodø. Foto: Helen Hillevi Ruud

Kunstverket Universitetsportalen på plass i Bodø
To store treskulpturer som symboliserer akademisk frihet, er montert på campus i Bodø. Kunstverket er en del av utsmykningen knyttet til Noatun.

– Et monument over akademisk frihet

Det er kunstnerduoen Hjorth & Kjølaas som har laget skulpturene på oppdrag for KORO – Statens fagorgan for kunst i offentlig rom.

Skulpturene portretterer to sittende skapninger som er inspirert av norsk kulturhistorie, og dukker opp rundt år 1150 på Ål stavkirkeportal, før de hentes opp under romantikken av Henrik Bull og Norges første kvinnelige arkitekt Hjørdis Grøntoft Raknerud. På 1960-tallet vekker skapningene interessen til COBRA-kunstneren Asger Jorn. 

Skulpturene i Universitetsportalen er utformet i brent og tjæret eik og furu, en gammel norsk, maritim håndverkstradisjon med røtter tilbake til norrøn tid. De er produsert i miljøvennlige materialer uten bruk av giftige kjemikalier. Figurene har et ukjent opphav, antagelig fra norrøn eller samisk mytologi, og deres opprinnelige mening har gått tapt. 

– Vi ønsker at skapningene skal fungere som voktere over universitetet, forteller Hjorth & Kjølaas.

– Universitetsportalen er et monument over akademisk frihet – det å være fri til å tenke og bevege seg i de retningene man selv ønsker – et prinsipp som er under økende press, og av grunnleggende betydning for både forskere og kunstnere, fortsetter Hjorth & Kjølaas.

– En av figurene representerer forskeren, den andre kunstneren. 

Skulpturene er utført etter modell av Hjorth & Kjølaas i samarbeid med Njål Andreassen, en av Norges fremste treskjærere, og Motved AS ved Hjerleid senter for bygdekultur. 

Til høsten vil del to av kunstprosjektet, Forskningsreisen – en serie tegninger i nybygget for marinbiologi og akvakultur som viser en forskningsreise til havs – monteres over tre etasjer innendørs i bygget.

montering universitetsportalen
Monteringen av de to statuene krevde presisjonsarbeid fra kranførere, transportpersonell, kunstner-duoen og andre involverte. Foto: KORO

Fakta om Universitetsportalen og Forskningsreisen:  

  • Prosjektet er kjøpt inn og gjennomført av KORO – Statens fagorgan for kunst i offentlig rom
  • Kunstoppdraget tilknyttet Noatun har en budsjettramme på totalt 3 millioner kroner. Dette inkluderer de to statuene Universitetsportalen samt 20 innrammede verk i samlingen Forskningsreisen til utsmykning av Noatun. Utgiftene inkluderer blant annet produksjon, frakt, montering, honorar og reisekostnader i forbindelse med befaring og montering. 
  • Kunstnerduoen Hjorth & Kjølaas består av Siri Hjorth (Trondheim,1986) og Sebastian Makonnen Kjølaas (Oslo, 1985). De var senest aktuelle med soloutstillingen Mord i parapsykisk selskap på Kunstnerforbundet, og har blandt annet vist arbeider ved Nasjonalmuseet, Henie Onstad kunstsenter, Bauhaus Museum og Fondazione Prada. De er innkjøpt av Henie Onstad samlingen, KORO og Oslo kommunes kunstsamling. 
  • Prosjektleder og produsent er Robert Johansen.
  • Kunstprosjektet er kuratert av Kristine Jærn Pilgaard.