LæreriNord vakte begeistring på Arendalsuka

Prosjektleder for LæreriNord Hanne Paulsen Gravrok taler
LæreriNord vakte begeistring på Arendalsuka
Politikere og fagfolk merket seg de positive resultatene fra rekrutteringssatsingen LæreriNord. – Vi må gjøre mer av det som fungerer, sier Hanne Paulsen Gravrok.

Prosjektleder for LæreriNord, Hanne Paulsen Gravrok, vakte både åtgaum og godt humør da hun presenterte rekrutteringssatsingen LæreriNord under Arendalsuka.

Gravroks presentasjon var en del av et arrangement i regi av KS, med den treffende tittelen: "Hvor stor er lærermangelen og hva kan vi gjøre med den".

Etter ett års arbeid med LæreriNord, viser tall at 22 prosent av søkerne til nett- og samlingsbaserte lærerutdanninger i Nordland kommer fra LæreriNord-møter.

– Dette høres veldig bra ut. Dere bør vurdere å utvide geografien og gjennomføre dette flere steder, sier Kjetil Vevle, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Invitasjon til departementet

Kunnskapsdepartementet har varslet at de i løpet av høsten ønsker å høre mer om rekrutteringssatsingen LæreriNord.

– Veldig bra. Vi må jo gjøre mer av det som faktisk fungerer. Og dette fungerer, sier Hanne Gravrok.

Fra Nord universitet var flere representert i salen; rektor Hanne Solheim Hansen, fakultetsdirektør Olav Frigaard og teamleder kommunikasjon, Nina Kjeøy.

– Det er mange, både ved Nord universitet og i kommunene i Nordland og Trøndelag, som legger ned en knakende god innsats for å rekruttere flere lærerstudenter og lærere til barnehagene og skolene våre, sier Olav Frigaard, fakultetsdirektør ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Prosjektleder for LæreriNord Hanne Paulsen Gravrok under Arendalsuka
Prosjektleder for LæreriNord, Hanne Paulsen Gravrok, presenterte rekrutteringssatsingen under Arendalsuka.

Nytenkning og målrettet arbeid

Etter Gravroks innlegg var det diskusjon rundt rekrutteringsproblematikken til lærerutdanningene.

Ferske tall fra KS viser at utfordringene med å rekruttere lærere og barnehagelærere er aller størst i Nordland. I andre deler av landet er det god søkning på lærerstillinger og mange kvalifiserte søkere.

Ulike aspekter ved lærerutdanningene og læreryrket var noe av det som ble trukket frem av debattpanelet; blant annet krav til dokumentasjon og rapportering, ønske om tydeligere og mer gjennomgående tilstedeværelse av PPT, et større lag rundt elever og mer fleksible utdanninger.

– Vi må ha utdanninger som kan kvalifisere de som allerede jobber i skoler og barnehager, men som ikke har utdanning. Kanskje kan vi bygge et modulbasert opplegg, sier Mette Johnsen Walker, leder i Skolenes landsforbund.

LæreriNord fortsetter arbeidet i Nordland og Trøndelag

En ting er sikkert; mens diskusjonene rundt rekruttering fortsetter, så fortsetter også rekrutteringssatsingen LæreriNord.

– Vi er i gang med å planlegge rekrutteringsmøter i Nordland og i Trøndelag både før og etter jul, sier Nina Kjeøy, teamleder kommunikasjon ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Målet er å få enda flere potensielle søkere til å delta på møtene. Studenter som er rekruttert fra LæreriNord-møtene og nå har startet studiene, trekker spesielt frem to ting som var avgjørende for dem: Det at kommunene tilrettelegger for at utdanningen kan gjennomføres og informasjon om at de får tilbakebetalt store deler av studielånet.

– Jeg gleder meg til å møte nye, potensielle studenter. Vi må ha gode og kvalifiserte lærere i barnehager og skoler. Det gir folk lyst til å bo og leve i kommunene våre, smiler Hanne Paulsen Gravrok.

Rektor Hanne Solheim Hansen, prosjektleder for LæreriNord Hanne Paulsen Gravrok, teamleder kommunikasjon Nina Kjeøy og fakultetsdirektør Olav Frigaard avbildet under Arendalsuka.
Rektor Hanne Solheim Hansen, prosjektleder for LæreriNord Hanne Paulsen Gravrok, teamleder kommunikasjon Nina Kjeøy og fakultetsdirektør Olav Frigaard var til stede under Arendalsuka.