Lavkarbon i Namibia

Petter Nore står som andre fra venstre på en scene, sammen med en rekke andre forskere.
Lavkarbon i Namibia
Professor ved Nordområdesenteret holdt foredrag for Namibias sentralbank om grønn energi.

Professor emeritus ved Nordområdesenteret, Petter Nore er en ettertraktet foredragsholder. Spesielt innenfor feltet rundt hydrogen og grønn energi. 

Trejde november hold han derfor innledning på Namibias sentralbank sitt årsmøte i Windhoek. 

Landet ønsker å utvikle sine grønne hydrogen-, gass- og oljeressurser. Petters tema var utvikling av fossile ressurser i en lavkarbon-verden. 

Han snakket blant annet om status angående ressursforbannelsen (fenomenet at stater som er rike på naturresurser, som eksempelvis olje, diamanter, gass og mineraler, oftere er utsatt for krig og konflikt) og markedsutsikter i en lavkarbon-verden. 

Namibias gjorde en presentasjon av landets grønne hydrogenstrategi. Landet planlegger å ha en produksjon på 700 000 tonn grønn ammoniakk i 2030. Dette avhenger av eksport til Europa.

Du kan se hele arrangementet her​.​​

Du kan også laste ned Nores presentasjon her:

Bank of Nambibia short.pptx

Kontaktperson