Ledige internships, ukrainsk entreprenørprogram, E-fuel, finansiering og publikasjoner.

Ukrainian youth sitting at desks in a classroom during the Ukrainian Engineer meeting at Nord University
Ledige internships, ukrainsk entreprenørprogram, E-fuel, finansiering og publikasjoner.
Nordområdesenterets ansatte er involvert i mye mer enn bare High North Dialogue.

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Sammen med Regional Council of Kainuu og Council of Oulu Region, begge i Finland, er High North Centre og Nord University Business School prosjektpartnere i Aurora-prosjektet.

Bro mellom de unge

Prosjektet kalt "Bridging Youth and Regional Development Through Dialogue", finansiert fra Interreg Aurora-programmet, har ikke bare som mål å gi en stemme til den yngre generasjonen under prosjektet, men også å forberede dem for fremtidig deltakelse. Prosjektet tilbyr en plattform for unge mennesker for å øve på dialogferdigheter, utvide nettverk lokalt og transnasjonalt, og bygge et felles grunnlag for nye initiativ

På lengre sikt er målet å finne måter å øke dialogen mellom ungdom og eksperter innen regional utvikling, samt å øke ungdomsdeltakelse i regional utvikling. Siden prosjektet bare varer i noen måneder, blir det sett på som første skritt mot dette målet. Arbeidet videre vil bygge på erfaringene fra dette prosjektet og anbefalingene som er skrevet sammen med ungdommene.

Besøk prosjektets hjemmeside for flere detaljer.

Prosjektet har nå fått innvilget midler på 199 500 kroner fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Forsker Elena Sæther ved Nordområdesenteret sier finansieringen synliggjør viktigheten av dialog blant de unge i Arktis

E-fuel

Under den nylige High North Dialogue-konferansen arrangerte Nordområdesenterets professor Petter Nore et sidearrangement kalt "Status green industrialization in the High North; four case studies". En av paneldeltakerne var Lars Bjørn Larsen, Chief Commercial Officer ved Norsk e-fuel i Mosjøen

Flyselskapet Norwegian har nå inngått et samarbeid med Norsk e-Fuel om å bygge verdens første fullskala produksjonsanlegg for elektrodrivstoff i Mosjøen. Anlegget skal produsere bærekraftig flydrivstoff. Partnerskapet er en viktig milepæl på veien mot Norwegians mål om 45 prosent reduksjon i utslipp innen 2030.

Den strategiske partnerskapsavtalen med Norsk e-Fuel skal sikre Norwegian en eierandel i selskapet og langsiktig tilgang til bærekraftig flydrivstoff. Partnerskapet skal bidra til å få fart på produksjon og tilgjengelighet av bærekraftig flydrivstoff, noe som vil gjøre norsk luftfart mer bærekraftig. Partene tar sikte på å sluttføre den detaljerte avtalen i løpet av de kommende månedene.

Internships ved High North Center for Business and Governance

Vi har praksisplasser tilgjengelig for flere av prosjektene våre

Med et internship vil du få jobbe med internasjonale team innen nåværende og fremtidige prosjekter som har høy relevans for bærekraftsagendaen og Arktis.
Du vil også få mulighet for stipendstøtte og videre arbeid med en masteroppgave med relaterte emner knyttet til prosjekter innenfor Nordområdesenterets områder. Arbeidstiden er fleksibel.

Vi er åpne for søknader fra alle masterstudenter som er interessert. Sammen finner vi de riktige arbeidsoppgavene innenfor prosjektene som passer for begge parter. Les mer og søk.

Young Entrepreneurs Program i Ukraina

Norsk-Ukrainsk Handelskammer har i flere år arrangert et utdanningsprogram som heter «Young Entrepreneurs program». Programmet søker å gi 20 deltakere (10 fra Norge og 10 fra Ukraina) en bredere forståelse om Norge – Ukraina relasjoner med spesielt fokus på næringsliv i begge land. Vanligvis gjennomfører deler av programmet i Ukraina og Norge, men grunnet reiseråd og andre utfordringer tar vi sikte på første del i Norge og andre del i Warszawa i forbindelse med gjenoppbyggingskonferanse, besøke selskaper og organisasjoner som har relokert til Polen - og for å kunne møte ukrainske representanter i nærheten av deres hjemland.

Programmet vil foregå i periodene fra 10 til 16 september i Bergen og Oslo, samt fra 12. til 18. november i Warszawa.

Programmet inkluderer forelesninger, seminarer, bedriftsbesøk, gruppearbeid og sosiale aktiviteter. Det er en gylden mulighet til å lære mer om norsk og ukrainsk økonomi, politiske systemer, bilaterale relasjoner, handel, entreprenørskap og ikke minst knytte kontakter på tverr av landegrensene og øke kulturforståelsen.

Alle utgifter i forbindelse med programmet er dekket. Les mer og søk.

Artikkel

Førsteamanuensis Evgenii Aleksandrov har sammen med Sara Giovanna Mauro (“Marco Biagi” Institutt for økonomi, Universitetet i Modena og Reggio Emilia, Modena, Italia) publisert artikkelen "Searching for dialog in public sector budgeting research: case study of the JPBAFM.

Denne artikkelen tar sikte på å svare på de nylige oppfordringene til å oppdage forskningsutviklingen innen offentlig budsjettering. Spesielt undersøker den om og hvordan forskningsdialog utspiller seg innenfor det offentlige budsjetteringsfeltet over tid, og hvordan man kan stimulere det ytterligere, ved å undersøke saken om et spesifikt tidsskrift orientert mot budsjetteringsemner.

Kontaktperson
Bodø