Lovundtur gav praksiskick

Studenter på ekskursjon
Lovundtur gav praksiskick
Jørgen Hopaneng (22) jobber som trainee hos Kystinkubatoren på Lovund. Han planla den ekskursjonen han selv skulle ønske han hadde fått. 

For et halv år siden fullførte Jørgen selv sin bachelor i ledelse og økonomi ved Nord universitet, Campus Mo i Rana. Nå er studietilbudet noe endret, og det var bachelorstudentene i økonomi, forretningsutvikling og digitalisering som nylig fikk muligheten til å møte praksisfeltet på nært hold.

Viktige møtepunkter

– Jeg har selv sett hvor viktig nettverk er da jeg var klar for arbeidslivet, sier Jørgen, som selv oppsøkte alle møtepunkter han hadde mulighet til, det være seg gründerfrokost eller næringskonferanse i nærmiljøet. 

– Jeg var også til stede under pitchekonkurransen som ble arrangert av DNB, der fikk jeg innsyn i firmaet Grønt fra Laks, og bad om å få skrive bacheloroppgaven om dem. Gjennom dem ble jeg gjort oppmerksom på traineestillingen på Lovund, og tre uker senere var jeg innkalt til intervju, forteller Jørgen, som har stor tro på at alle møter med næringslivet kan få ballen til å rulle. ​

Jørgen Hopaneng holder foredrag om Lovund
Foredrag om Lovund. Jørgen Hopaneng kan på vegne av Kystinkubatoren fortelle om det spennende som skjer i næringslivet på Lovund.

Allsidig opplegg

Der har han Morten Dahle Selfors, studiestedskoordinator HHN Mo i Rana, med på laget:

– For oss var det viktig både å bidra til å knytte sterkere bånd mellom studentene, og å gjøre dem bedre kjent med lokalt næringsliv. Valget falt på Lovund av flere grunner, en av dem er relasjonene bedriftene der ute har til vårt forskningsmiljø, sier Morten.

Andreårsstudentene fikk tilbud om ekskursjon til Kvarøy og Kvarøy fiskeoppdrett. Dette var i forbindelse med emnet Strategisk innovasjonsledelse, der studentene jobber med Kvarøy fiskeoppdrett som gjennomgående case. For tredjeåret gikk turen til industrikonferansen i Bodø. ​

Inkluderende og utfordrende

– Det er viktig å vise jobbmulighetene langs kysten, sier Jørgen. Selv føler han seg veldig godt mottatt i det lille kystsamfunnet.

– Den dagen jeg kom med ferja for å starte i ny jobb, møtte jeg fire personer mellom kaia og lokalene til Kystinkubatoren. Alle hilste på meg, sier han, og lar det illustrere det inkluderende samfunnet som også har nok av utfordring å by på. ​

Opptatt av å bli værende

Aase-Marie Konradsen Høvik er andreårsstudent ved nevnte bachelorgrad, og ser med glede tilbake på et aktivt halvår der både Kvarøy fiskeoppdrett, Lovund og industriparken på Mo har vært linker inn mot fremtidige jobbmuligheter.

– Vi har møtt bedrifter som er opptatt av å være hjørnesteinsbedrifter, og som er opptatt av å bygge samfunn. Det er et stort pluss for oss som er opptatt av at vi skal bli igjen her etter studiene, sier Aase-Marie.​