Motorsyklister med tøff erfaring kjører mest forsiktig

To Nord-lektorer med motorsykkel.
Motorsyklister med tøff erfaring kjører mest forsiktig
En ny studie viser at hverdagsmotorsyklister tar større sjanser når de kjører inn mot trafikkerte veikryss. – Dette viser at erfaring kan slå begge veier, sier trafikkforsker.

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I studien som i disse dager blir sendt over til Samferdselsdepartementet, kommer det tydelig fram at hverdagsmotorsyklister som bruker motorsykkelen til ferieturer, pendling, klubbkjøring og annen fritidsaktivitet, tar større sjanser når de kjører inn mot trafikkerte veikryss.

Disse motorsyklistene ble i studien sammenlignet med et tilsvarende antall førere som har en røffere erfaring, eksempelvis fra opplæring, utrykningskjøring eller konkurransekjøring på bane.

Eye-tracking og video

− For å kunne sammenligne disse to gruppene motorsyklister, kjørte de i en definert løype med eye-tracking briller. Kjøringen ble videofilmet, og i etterkant ble opptaket analysert.

− Vi gjennomførte også intervju med alle motorsyklistene i studien, sier prosjektleder Jan Petter Wigum, førstelektor ved Handelshøgskolen Nord, studiested Stjørdal. Her utdannes i dag alle trafikklærere for motorsykler i Norge.

Den nylig gjennomførte studien er gjort av Trafikkfag ved Nord universitet i Stjørdal i samarbeid med SINTEF Community og Trygg Trafikk.

Jakten på årsakene

Det er en uttalt visjon at dagens dødstall i trafikken skal halveres innen 2030. I 2022 skjedde nesten hvert femte dødsfall på motorsykkel. Da sier det ifølge Wigum seg selv at det er uhyre viktig å få en mer presis forklaring på hvorfor dette skjer.

− At de fleste ulykkene er såkalte eneulykker, og at touringsykler med godt voksne førere er svært utsatt, gjør bildet desto mer komplisert. Vi kan ikke bare skylde på ungdommelig uvett og ekstrem hastighet, sier han.

Det viktige blikket

I studien var det spesielt to scenario som ble nøye studert. Det ene var svingete veier med dårlig dekke, og det andre var kjøreatferd inn mot trafikkerte kryss.

I studiens praktiske del ble motorsyklistene utsatt for hindringer i veibanen i form av sprekker, hull og ujevnheter i asfalten. Det viste seg at gruppen med normal kjøreerfaring hadde blikket festet på det de ikke ville treffe og brukte lengre tid på å kontrollere veidekket, enn gruppen med bredere og røffere kjøreerfaring.

Gruppen med røffere kjøreerfaring fokuserte tidligere fremover.

Jo mer erfaring, jo mer defensiv kjøring

Inn mot trafikkerte kryss var det gruppen med normal kjøreerfaring som gjennomgående kjørte inn i krysset uten å ta tilstrekkelig hensyn til hva som var på veien foran, eller hva som var på vei inn i krysset.

Gruppen med tøffere kjøreerfaring gikk derimot tidligere ned i hastighet, og var i det hele tatt mer oppmerksomme på trafikken rundt seg.

Nye forklaringsfaktorer

– Dette viser at erfaring kan slå begge veier, sier Wigum.

Han er opptatt av at utdanningen av trafikklærere for motorsykkel kvalitetssikres med forskning.

– Det finnes fortsatt områder der kunnskapen er mangelfull, både når det gjelder føreropplæringen og hvordan man skal påvirke det etablerte motorsykkelmiljøet. Slike funn vil ha påvirkning på morgendagens læreplaner og opplæring, og danne grunnlag for nye analyser av mc-ulykker for å finne forklaringsfaktorer i samspillet mellom fører, motorsykkeltyper og ulike faktorer i omgivelsene, avslutter Jan Petter Wigum.​

Om metoden og begrensninger i studien:

– Det er et ressursspørsmål at antallet er så lavt. For oss er det interessant å se på flere motorsyklister og da spesielt fra gruppe 1. Finner vi de samme resultatene her eller var det tilfeldig det vi fant? Vi ser på denne studien som en pilotstudie. Det finnes mange ulike dybdeanalyser eller temaanalyser over motorsykkelulykker. Alle disse er hva jeg vil kalle deskriptive analyser: antall, hvor, når og hvem. Vi har gjort en pilot på en noe mer analytisk metode, der vi bruker andre verktøy så som videoanalyse og eye-tracker, sier Jan Petter Wigum.