Når hele verden trenger arbeidskraft – hvordan få folk til å velge nordområdene?

Arbeidskraft i nord

Arbeidskraft: Arrangementet «How can we strengthen the workforce in Northern Norway” ble arrangert av InnNord, et forskningsprosjekt hos Handelshøgskolen Nord universitet. Maja Wolland Blomberg modererte debatten. Foto: Lise Fagerbakk

Når hele verden trenger arbeidskraft – hvordan få folk til å velge nordområdene?
Nord-Norge nord for polarsirkelen skriker etter arbeidskraft. Men det gjør også resten av landet, og verden. Så hvordan få folk nordover?

Hvordan styrke nordområdene på arbeidsmarkedet? Dette var ett av mange tema under Arctic Congress Bodø 2024. Her møttes nær 1.500 forskere fra hele Arktis, og store deler av verden, for å snakke om, debattere og bygge nye forskningsallianser, og søke svar om det å leve, bo og jobbe i Arktis.

– Mer enn tjue prosent av bedriftene i nordområdene melder om problemer med å få tak i folk med riktig kompetanse. Dette utgjør over seks tusen stillinger, sier moderator og ph.d.-student Maja Wolland Blomberg ved Nord universitet, idet paneldebatten «How can we strengthen the workforce in Northen Norway» igangsettes på Kraft-senteret i Bodø denne siste maidagen i 2024.

I panelet:

  • Lisa Hamnvik, Equinor
  • Mads Quist Fredriksen, Arktisk økonomisk råd
  • Anita Mentzoni-Einarsen: Helse Nord
  • Gry Agnete Alsos, Nord universitet

Selger dem et liv

Mens helsesektoren rapporterer om det største behovet, har Equinor tatt rekruttering til nye høyder. Med hovedkontor i Harstad, ansatte de nylig 60 nye personer.

Vi jobber for å beholde en stabil arbeidsstyrke og leter etter ansatte som ønsker å bosette seg og etablere seg i Nord-Norge.

Lisa Hamnvik, Equinor

– Ikke bare for jobben, men også for en god balanse mellom jobb og fritid. Vi forsøker å vise dem hvilket liv de kan få ved å si ja til en jobb hos oss, forteller Hamnvik.

En rekke tiltak må da til. Blant annet er selskapet tidlig ute for å rekruttere ungdom. De samarbeider med universiteter, blant annet Nord universitet. En rekke andre samarbeid gjør at de blant annet er med på First Lego League. Men de trenger flere.

– Framover vil vi trenge folk som kan hjelpe oss med utvikling og den grønne overgangen, sier hun.

– Det er krise

Det er tilnærmet krise i helsesektoren. Anita Mentzoni-Einarsen minner i den anledning om at Nord-Norge har 44 prosent av det totale arealet i Norge, og åtte prosent av landets innbyggere.

– Vi står overfor stadig større demografiske utfordringer. Vi løser bemanningsproblematikken ved å leie ansatte, men det koster. Det koster også overtid og vi opplever per i dag lange ventelister ved våre elleve sykehus i Nord-Norge, sier hun.

Delvis er problemet også at medisinen utvikler seg.

– Det spesialiseres mer og mer, noe som gjør at vi trenger flere ansatte. Vi har totalt et kritisk lavt nivå på flere yrkesgrupper. Blant annet spesialister, psykologer og radiologer. Våre ansatte sørger for verdensledende pre-hospitale tjenester, og de forsker. Vi utdanner spesialister selv også, men det er ikke nok, sier Mentzoni-Einarsen.

Hun anslår at de totalt klarer å dekke opp rundt åtti prosent av stillingene.

Da ansatter de også engelsktalende mennesker.

– Vi har mange ulike jobber, og langt fra alle kommuniserer med pasientene, presiserer hun.

– De skal også ha fem latte om dagen

Mads Quist Fredriksen sier han hører de samme problemene til og med i folkerike Kina.

– Jeg var i Kina for en måned siden og der spurte jeg om deres behov for arbeidskraft. De trenger også folk, for urbaniseringen er global. Det skjer over alt, sier han.

Fredriksen mener som Equinor at Nord-Norge må selge det gode liv for å dra folk nordover.

– Vi trenger å tiltrekke oss flere mennesker, men de krever ikke bare jobb. De skal også ha sine fem latte om dagen. Folk flytter fordi de vil leve et godt liv, utenom jobb, sier han.

Fredriksen mener det vil lære lurt å starte med å tiltrekke seg kvinner.

– Det er kvinnene som bestemmer. Så må vi ha ulike jobber, infrastruktur – og hus.

– Dårlig nytt

Veien til en jobb starter veldig ofte med en utdanning. Derfor hviler det et stort ansvar på landsdelens utdanningsinstitusjoner.

– Rundt seksti prosent av våre studenter blir værende i nord. Spørsmålet er hvordan vi kan få flere til å bli værende, sier dekan Gry Agnete Alsos ved Nord universitet.

Da må utdanningsinstitusjonene og næringslivet spille på lag.

– Vi må ha attraktive studieprogram og utdanninger som gjør at de samtidig kan ha det litt morsomt. Så er det jobber som gjør at de blir. Men det er dårlig nytt at hele verden trenger mer arbeidskraft, sier hun.

Fredriksen tror immigrasjon er noe av løsningen.

– Vi må kanskje seg oss om utenfor EU, men jeg vet ikke om det er ønskelig.

Bodo 2024

Arctic Congress inngår i programmet til Bodø 2024.

Bodø er Europeisk kulturhovedstad i 2024, og skal levere et storslått kulturprogram gjennom hele året.