– Nordområdene angår oss alle

Studenter
– Nordområdene angår oss alle
Giulia Secci og Myrta Maria Macelloni fra Italia ble begge tidlig hektet på Arktis. De mener flere i hjemlandet bør engasjere seg, for det som skjer i nord angår også dem.

Giulia Secci og Myrta Maria Macelloni fra Italia, samt Forrest Freeman fra California, USA søkte seg alle til årets High North Dialogue Academy i anledning High North Dialogue konferansen i regi av Nordområdesentertet, Handelshøgskolen Nord.

For få dager siden avsluttet de en hel uke fullpakket med foredrag og diskusjoner fra morgen til kveld. De tre er enige om at Arktis er noe som angår hele verden. Derfor engasjerer de seg.

Grønn energi

– Jeg er fra Milano, men dro til Roma for å studere bærekraft i Arktis. Dette er et masterprogram ved SIOI (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale). Min interesse for Arktis begynte i Milano og jeg mener alle bør interesse seg for nordområdene. Klimaendringene her er noe som berører oss alle, sier hun.

Landsvenninne Myrta Maria Macelloni er enig.

– Jeg har studert «Environmental Engeneering» og jobbet med overvåking av isbreer via drone og satellitt. Jeg forsker på klimaendringer og Arktis er en faktor i dette. Jeg er bekymret over utviklingen og har lyst å dra til Ny Ålesund på Svalbard og forske mer, sier hun.

Deltakerne har alle ulik begrunnelse for sitt engasjement. Forrest Freeman fra Colorado er nå bosatt i California hvor han studerer energiutvikling ved Berkeley Universitet. Hans interesse begynte da han oppdaget at klimaendringene er store i Arktis. Samtidig er de vanskelig å reversere.

– California er i en ledende posisjon når det gjelder å utvikle grønn teknologi. Klimaendringene i Arktis er veldig store og det er innbyggere som er veldig berørt, sier Freeman, som tar en master i hvordan dreie energiproduksjonen over til grønn energi.

– Jeg liker meg her

Ingen av de tre har besøkt Norge tidligere.

– Jeg trodde det var kaldere her. Men det er veldig annerledes enn hjemme, sier Secci.

Macelloni har derimot reist både til Finland og Island. Det gjør at Norge og Bodø ikke er så uvant.

– Jeg liker meg her. Jeg liker at det er så rolig. Jeg liker naturen og fjellene, sier hun.

Freeman kjenner seg til og med litt hjemme.

– Jeg har vokst opp med skigåing om vinteren, og camping. Så aktivitetene er sammenfallende, sier Freeman, og røper et stort hjerte for bærekraftig utvikling av all aktivitet – også kraftutvikling, ressursutvikling og næringsaktivitet.

– Det skjer veldig mye her i Arktis og det er veldig fint. Vi må tenke og finne ut av hvordan vi får en fin og grei overføring til en mer grønn måte å bo og leve på, sier han.

Hovedbildet: F.v. Maja W. Blomberg fra Nordområdesenteret - og Bård Borch Michalsen har hatt styr på studentene. Blant dem Giulia Secci og Myrta Maria Macelloni fra Italia, t.h. Forrest Freeman fra USA. Foto: Lise Fagerbakk​

Kontaktperson