Ny kjøresimulator klar for forskningsoppdrag

For framtida: Førsteamanuensis ved faggruppe trafikk på Stjørdal, Giuseppe Marinelli, tror det er viktig å bruke kjøresimulator i forskning for i neste runde å kunne forberede morgendagens trafikanter på framtidsteknologi. Foto: Inger E. Eftevand Orvin.
Ny kjøresimulator klar for forskningsoppdrag
Ved hjelp av den splitter nye kjøresimulatoren kan trafikkforskere prøve ut framtidsteknologi vi i dag ikke engang kan forestille oss.

Giuseppe Marinelli setter seg med stor forventning i førersetet når den nyanskaffede kjøresimulatoren endelig er på plass. Han er leder for TRAFIKKLAB og førsteamanuensis ved Nord universitet sin faggruppe trafikk ved Handelshøgskolen. 

Herfra søkes det stadig om midler for å kunne bidra med viktig forskning inn mot 0-visjonen, som setter retning for alt som foregår innen trafikkopplæring. Han har store forhåpninger om at veien til flere viktige forskningsmidler vil være kortere når utstyret allerede er på plass.

– Vi fikk forskertalentmidler fra Nord universitet for å bygge dette laboratoriet. Mitt håp er at TRAFIKKLAB skal bidra til ny kunnskap gjennom forskning, samt tilrettelegge for innovative pedagogiske opplegg i trafikkopplæring og opplæring generelt, sier Marinelli.

Charging lanes

Han forteller videre at det fortsatt er mye som er uuttalt når det gjelder hvordan ny og uprøvd teknologi vil påvirke føreratferd.

– Vi vet fortsatt uhyggelig lite om hvordan sjåfører tilvenner seg ny teknolog, både i kjøretøyet og på veien, sier Marielli, og nevner eksempelvis fluoriserende veimerkinger. 

Et annet fremtidig scenario er såkalte «charging lanes», eller ladefelt, der elbiler ved hjelp av lignende teknologi som vi i dag bruker for å lade våre mobiltelefoner trådløst, kan lade en elbil mens vi er ute i trafikken.

– Det store spørsmålet er alltid hvordan føreratferden da blir. Blir vi mer stresset? Får vi styggere forbikjøringer når en treg trailer legger seg i feltet der du hadde planlagt å hente strøm?

Førstemann ut: Jørgen Storsveen er snart ferdig utdannet trafikklærer, og var førstemann i førersetet på den nye simulatoren. Han har stor tro på at forskning vil ha innvirkning på morgendagens opplæring. Foto: Inger E. Eftevand Orvin.

Touchskjermer

Et annet teknisk hjelpemiddel flere og flere har i bilen sin, er store og avanserte touchskjermer. Men klarer vi virkelig å ha øynene på veien når skjermen betjenes til alt fra varme til telefon og musikk?

– Kjøresimulatoren kan antakelig, sammen med annen innovativ teknologi som eye-tracking systemer, bevegelses sensorer, VR- og AR-briller, gi oss noen svar fremover. Dette vil vi jobbe med i TRAFIKKLAB, sier Marinelli, som ikke er helt overbevist om at vi får de svarene vi helst vil ha.

Mer forskning på gang

Forskning som undersøker påvirkningen ny infrastrukturteknologi har på kjøreatferd, og hvordan trafikanter forholder seg til denne nye teknologien, er kjernen i SARAH-prosjektet.

– VI har nylig søkt Forskningsrådet om støtte til dette. I tillegg er TRAFIKKLAB utformet for å støtte den tverrfaglige forskningen som involverer blant annet psykologi, teknologi, pedagogikk og jus. 

Mulighetene for forskning er mange med den nye labben som nå er på plass, og Giuseppe Marinelli ser fram til å kunne ha en oppdatert verktøykasse tilgjengelig for fremtidige prosjekter.

– Denne skjønnheten er bygget nettopp for våre behov, med de tekniske løsningene vi tenker at vi kan nyttiggjøre oss. I tillegg ønsker vi oss at trafikklabben kan bidra til å bygge nytt forskningssamarbeid med andre universiteter og forskningsaktører både i Norge og i utlandet, avslutter Giuseppe Marinelli.